×

Hands On สาขาสีลมจะหยุดทำการในวันเสาร์ที่ 23 มีนาคมเพื่อย้ายออฟฟิศจากชั้น 11 อาคารกมลสุโกศลไปอยู่ที่ชั้น15 และออฟฟิศใหม่ชั้น 15 จะเปิดให้บริการตั้งแต่วันจันทร์ที่ 25 มีนาคม 2562 เป็นต้นไป หากมีคำถามติดต่อได้ที่ช่องทาง Line @handson

  • 3 วิชายอดนิยม เรียนต่อสหรัฐอเมริกา

Advice

ให้คำแนะนำคอร์สการเรียน

Apply

เตรียมความพร้อมใบสมัคร

Follow-up

ติดตามสถานะใบสมัคร

Visa

ช่วยขั้นตอนการสมัครวีซ่าBunyasap (Book)

มหาวิทยาลัย: University of La Verne

Pancheeva (Sammy)

มหาวิทยาลัย: LIM College

Picharee (Charlie)

มหาวิทยาลัย: American University

Go to top