bg_who_we_are


บริษัท แฮนด์ส ออน เอดูเคชัน คอนซัลแทนต์ จำกัด 
ผู้เชี่ยวชาญด้านการแนะแนวศึกษาต่อ การันตีด้วยประสบการณ์ที่สั่งสมมากว่า 12 ปี เริ่มก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 ในฐานะที่เราเป็นตัวแทนหลากหลายสถาบันอย่างเป็นทางการ  ทางทีมที่ปรึกษาของเรายินดีที่จะคอยให้คำปรึกษาและแนะนำการสมัครเข้าเรียนต่ออย่างครบวงจร โดยจะเริ่มตั้งแต่ให้คำปรึกษาแก่นักเรียนในการเลือกหลักสูตรที่ดีที่สุด ยื่นใบสมัคร ติดตามผลใบสมัคร ตอบรับการเรียน จัดหาที่พักรวม ปฐมนิเทศก่อนไปเรียน รวมไปถึงข้อเสนอที่จะให้ความช่วยเหลือในการยื่นขอวีซ่าเพื่อเดินทางไปเรียนต่อ ทั้งนี้การบริการของเรามีพร้อมสำหรับทุกระดับชั้น ตั้งแต่โรงเรียนภาษาและระดับชั้นมหาวิทยาลัย โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

เนื่องจากเราเป็นตัวแทนอย่างเป็นทางการของมหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกา หลากหลายสถาบันที่มีคุณภาพ และเรายังมีความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นกับมหาวิทยาลัยที่เราเป็นตัวแทนอย่างดี  ทำให้เราสามารถให้คำแนะนำและคำปรึกษาในการยื่นใบสมัครกับมหาวิทยาลัยที่เราเป็นตัวแทนได้อย่างครบถ้วน ซึ่งเรามีความยินดีที่จะได้ประสานส่งนักเรียนไปศึกษาต่อในสหรัฐอเมริกา และแคนาดา โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น ยกเว้นแต่จะช่วยประสานให้ความเรียนของน้องๆ ให้เรียบง่ายและราบรื่นที่สุด

ด้วยประสบการณ์ที่ แฮนด์ส ออน ถือเป็นผู้นำในด้านแนะแนวการศึกษาต่อยังสหราชอาณาจักรมาตลอดหลายปี และเราได้เล็งเห็นความสำคัญในการขยายบริการของเราเพื่อให้นักเรียนได้มีตัวเลือกที่หลากหลายเพิ่มขึ้นทางการศึกษา โดยปี พ.ศ. 2559 ถือเป็นปีที่บริษัทมีความพร้อมและฤกษ์ดีที่จะเปิดบริการให้คำปรึกษาและแนะแนวการศึกษาต่อยังสหรัฐอเมริกาและแคนาดา โดยมีหลักการและความมุ่งมั่นเช่นเดียวกับการบริการเดิมของเรา โดยปัจจุบันเราเป็นตัวแทนอย่างเป็นทางการมากกว่า 40 สถาบันชั้นนำในสหรัฐอเมริกา

ณ ปัจจุบัน แฮนด์ส ออน มีสำนักงานที่ให้บริการทั้งหมด 5 สาขา ทั้งกรุงเทพและเชียงใหม่ และมีความยินดีให้บริการ

Go to top