Hands On สาขาปิ่นเกล้า

Hands On สาขาปิ่นเกล้า
ชั้น 18 อาคารเซ็นทรัลพลาซ่า ปิ่นเกล้า ทาวเวอร์ A ถนนบรมราชชนนี
แขวงอรุณอัมรินทร์ เขตบางกอกน้อย
กรุงเทพฯ 10700 ประเทศไทย

โทรศัพท์
+66 (0)2 884 5328

แฟกซ์
+66 (0)2 884 5929

อีเมล์
pinklao@hands-on.co.th

Line ID: hands_on_pk

เวลาเปิดทำการ
จันทร์ – ศุกร์ 10.00 – 18.00
เสาร์ 10.00 – 16.00
* จอดรถฟรี

Go to top