ฉันจะเลือกหลักสูตรอย่างไร

มีหลักสูตรให้เลือกศึกษามากมาย และการต้องตัดสินใจนั้นก็อาจจะสร้างความลำบากได้ โดยเฉพาะเมื่อไม่สะดวกที่จะไปเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยนั้นๆ การตัดสินใจเลือกศึกษาหลักสูตรอะไรและที่ไหนนั้นเป็นสิ่งสำคัญ การเลือกหลักสูตรที่เหมาะสมจะทำให้การศึกษาผ่านไปได้อย่างราบรื่นและได้รับประสบการณ์ที่คุ้มค่า แต่หากตัดสินใจผิด ก็จะส่งผลกระทบต่อประสบการณ์ในอังกฤษเลยทีเดียว

บางครั้งสิ่งสำคัญที่สุดคือการมั่นใจว่าคุณได้ทำการค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตรและมหาวิทยาลัยที่สนใจมามากพอ อย่าเพียงแค่มองที่ตารางอันดับมหาวิทยาลัย แล้วนำไปตัดสินว่าคุณควรจะเลือกเรียนที่ไหน แต่คุณควรศึกษาว่าคุณจะเรียนอะไร มีการเรียนการสอนเป็นอย่างไร และมหาวิทยาลัยเป็นในลักษณะใด เวลา 1 ปีเป็นเวลาที่ยาวนาน ดังนั้นจะเป็นการดีกว่าหากได้อาศัยและเรียนในที่ที่คุณชอบ

เป็นการดีที่สุดที่จะคิดว่าหลักสูตรอะไรที่เหมาะกับคุณ มากกว่าจะคิดว่าหลักสูตรอะไรที่ดีที่สุด นักศึกษาต่างกันจะแสดงศักยภาพต่างกันในสภาวะแวดล้อมที่ต่างกัน ด้วยระดับการสนับสนุนที่ต่างกัน แม้ว่าหลักสูตรที่มีชื่อเดียวกันยังอาจมีความแตกต่างในเนื้อหาบางประการ ดังนั้น คุณจำเป็นต้องตรวจสอบให้แน่ชัดถึงสิ่งที่คุณจะศึกษา วิธีที่ดีที่สุดคือ คิดก่อนว่าคุณต้องการศึกษาไปทำไม แล้วจึงทำให้แน่ใจว่าหลักสูตรที่คุณได้เลือกศึกษาลงตัวกับแผนอนาคตของคุณ

มีหนทางหลากหลายให้เริ่มต้นดูที่หลักสูตร บางวิชาจะค่อนข้างธรรมดาและมีสอนทั่วไปในมหาวิทยาลัยเกือบทุกแห่ง ดังนั้นคุณจึงต้องตัดสินใจได้ว่าคุณอยากไปเรียนที่ไหนในประเทศอังกฤษ ในขณะที่บางวิชาอาจเป็นวิชาเฉพาะที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยเพียงไม่กี่แห่ง ดังนั้นคุณจึงมีทางเลือกน้อยลงว่าคุณอยากไปอยู่ที่ไหน นักศึกษาบางคนเลือกตัดสินใจว่าจะไปเรียนที่ไหนจากชื่อเมืองซึ่งสำคัญที่สุดสำหรับพวกเขา เช่น อยากไปเรียนที่เมืองแมนเชสเตอร์หรือกรุงลอนดอน แล้วค่อยเลือกหลักสูตรที่จะเรียนต่อไป

เมื่อคุณพิจารณาทางเลือก โปรดทำอย่างจริงจัง เกณฑ์การรับสมัครในมหาวิทยาลัยแต่ละแห่งจะแตกต่างกัน แต่โดยมากหลักสูตรที่เป็นที่นิยมในมหาวิทยาลัยที่เป็นที่นิยม ก็จะมีเกณฑ์ค่อนข้างสูงและถือว่าเข้ายาก โปรดตรวจสอบให้แน่ใจก่อนว่าคุณสมบัติของคุณนั้นเพียงพอที่จะสมัครในหลักสูตรที่คุณเลือกหรือไม่

ลองพิจารณาจุดแข็งของภาควิชานั้นๆ ในแต่ละมหาวิทยาลัย แล้วลองดูให้ลึกกว่าการจัดอันดับตามหนังสือพิมพ์ มหาวิทยาลัยที่ติดอันดับสูงอาจไม่ใช่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับทุกๆ หลักสูตรหรือทุกๆ รายวิชา


การจัดอันดับที่ไหนที่เที่ยงตรงที่สุด

มีการจัดอันดับมหาวิทยาลัยในอังกฤษหลากหลายมากซึ่งอาจทำให้เกิดความสับสน ตารางอันดับนี้เป็นประโยชน์กับคุณในแง่ของการดูชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยบางแห่ง แต่ไม่ควรนำมาใช้ประกอบการพิจารณาเพียงสิ่งเดียว

หนังสือพิมพ์แห่งชาติของอังกฤษหลายฉบับตีพิมพ์เรื่องตารางการจัดอันดับในทุกปีเพื่อจัดอันดับมหาวิทยาลัย ซึ่งกฎเกณฑ์ในการตัดสินก็แตกต่างกันไป ตารางหลักเป็นการตัดสินใจมหาวิทยาลัยโดยรวม ไม่ได้ตัดสินจากแต่ละหลักสูตร หากคุณดูหนังสือพิมพ์ที่ต่างกันออกไป คุณก็จะพบว่ามีแบบแผนการจัดอันดับคล้ายคลึงกัน แต่อันดับที่ของมหาวิทยาลัแต่ละแห่งก็อาจต่างกันออกไปในแต่ละหนังสือพิมพ์

ยังมีตารางอันดับต่างกันในแต่ละสาขาวิชา ซึ่งจะช่วยให้คุณมีแนวคิดเกี่ยวกับชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยในแต่ละสาขาวิชา และถ้าคุณเปรียบเทียบเป็นรายวิชากับตารางทั้งหมด คุณจะพบว่ามหาวิทยาลัยเดียวกันอาจได้รับอันดับที่ต่างกันไป การจัดอันดับของหนังสือพิมพ์โดยมากมุ่งเน้นเป็นทางเลือกสำหรับนักเรียนชาวอังกฤษที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

การจัดอันดับอื่นๆ ใช้มาตรฐานจากการตรวจสอบของรัฐถึงคุณภาพในการเรียนการสอนและการทำวิจัยในมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นการกำหนดเกณฑ์คุณภาพสำหรับภาควิชา มีระบบให้เกณฑ์ต่างกันที่ใช้อยู่ 2 ระบบ คือ Teaching Quality Assessment (TQA) และ Research Assessment Exercise (RAE).

ระบบที่อธิบายได้ง่ายที่สุดคือ RAE – กิจกรรมการวิจัยในทุกภาควิชาในทุกมหาวิทยาลัยจะถูกประเมินในเวลาเดียวกัน การประเมินระบบ RAE ครั้งล่าสุดในปี ค.ศ. 2001 และครั้งหน้าจะมีขึ้นในปี ค.ศ. 2008 ภาควิชาทั้งหลายจะได้รับคะแนนจาก 1 ถึง 5* เพื่อประเมินคุณภาพงานวิจัย (เมื่อเร็วๆ นี้ ได้มีการแนะนำคะแนนถึง 6 หรือ 6* เพื่อแสดงภาควิชาที่ได้รับคะแนนสูงสุดติดต่อกัน) คะแนนมีความสำคัญเพราะภาควิชาที่ได้รับคะแนนสูงสามารถดึงดูดทุนสนับสนุนการวิจัยได้มาก รวมทั้งศาสตราจารย์ที่มีชื่อเสียง แต่ในภาควิชาที่มีการวิจัยใหญ่ๆ นักวิจัยหลักอาจจะไม่เคยได้สอนนักศึกษาเลยก็เป็นได้ แต่ในภาควิชาที่เน้นในด้านการเรียนการสอนเป็นหลัก คุณอาจได้ปรึกษาและพบปะกับศาสตราจารย์และนักวิจัยชั้นนำก็ได้

ส่วนการประเมินระบบ TQA มีการเปลี่ยนแปลงหลายครั้ง ดังนั้น คุณจะพบว่ามหาวิทยาลัยหลายแห่งมีคะแนนที่ต่างกันไป บางแห่งได้รับการจัดอันดับ “ยอดเยี่ยม” “เป็นที่น่าพอใจ” หรือ “ต้องปรับปรุง” ในขณะที่หลายแห่งได้รับคะแนนไม่ถึง 24 อีกทั้งการประเมินยังไม่ได้ดำเนินการภายในเวลาเดียวกัน ดังนั้นไม่ใช่ทุกภาควิชาที่จะได้รับการประเมินเมื่อเร็วๆ นี้ – ยกตัวอย่างเช่น สาขาวิชาธุรกิจที่ได้รับการประเมินในลำดับต้นๆ เมื่อปี ค.ศ. 1994-5 และไม่ทุกแห่งที่ได้รับการประเมินอีกครั้งตั้งแต่นั้นมา


ฉันจะติดต่อกับทางมหาวิทยาลัยได้อย่างไร

แน่นอนอยู่แล้วว่าคุณสามารถส่งอีเมลติดต่อหรือโทรสอบถามทางมหาวิทยาลัยได้ด้วยตัวคุณเอง อย่างไรก็ตามเรายินดีที่จะรับติดต่อกับทางมหาวิทยาลัยให้คุณ และเรายังได้เชิญผู้แทนจากมหาวิทยาลัยพันธมิตรของเรามาเยือนที่สำนักงานอยู่เป็นประจำ ดูที่นี่สำหรับรายการผู้มาเยี่ยมชม นอกจากนี้ยังมีนิทรรศการการศึกษาในกรุงเทพฯ เป็นประจำทุกปี รวมทั้งงานที่จัดโดย Hands On เองอีกด้วย

Go to top