×

เพื่อให้ความร่วมมือและลดการแพร่ระบาดของ COVID-19 ออฟฟิศ Hands On Education Consultants จะปิดทำการตั้งแต่วันพุธที่ 25 มีนาคม 2563 จนกว่าจะมีประกาศให้ทราบอีกครั้ง ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ของเราจะใช้ระบบทำงานจากที่บ้าน (work from home) นักเรียนและผู้ปกครองสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ของเราได้ตามปกติทั้งทางเบอร์โทร อีเมลและไลน์ สอบถามข้อมูลอื่นๆ ได้ที่ LINE Official Account: @handson หรือโทร 081-819-6637 ทีมงาน Hands On พร้อมให้บริการน้องๆ ที่สนใจเรียนต่อต่างประเทศอย่างดีที่สุดเสมอค่ะ

ทำไมเลือกศึกษาที่สหราชอาณาจักร

มีเหตุผลหลายประการในการเลือกศึกษาในสหราชอาณาจักร ทุกๆ ปี มีนักเรียนมากกว่า 100,000 คน ได้เดินทางไปศึกษาต่อที่นั่น ด้วยเหตุผลหลักๆ ได้แก่

คุณภาพของการเรียนการสอนและการทำวิจัย – รัฐบาลอังกฤษมีการตรวจสอบคุณภาพการเรียนการสอนและการทำวิจัยในมหาวิทยาลัยของรัฐทุกแห่ง ซึ่งเป็นการรับประกันมาตรฐาน ประเทศอังกฤษมีระบบการประกันคุณภาพที่ดีที่สุดสำหรับการศึกษาในระดับสูง

ภาษาอังกฤษ – ภายหลังจบการศึกษาจากประเทศอังกฤษ ภาษาอังกฤษของคุณจะต้องดียิ่งขึ้น ซึ่งจะเป็นประโยชน์กับคุณและทำให้นายจ้างของคุณประทับใจ

แนวทางการเรียนการสอน – จะเน้นที่การคิดและการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ นักศึกษาจะเข้าร่วมชั้นเรียนและมีส่วนร่วมในหัวข้อวิจัย และในแต่ละหลักสูตรจะช่วยพัฒนาทักษะการแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างต่อเนื่องซึ่งมีความสำคัญกับการงานในอนาคตของคุณได้

หลักสูตรจะสั้นกว่าในประเทศอื่น – ในประเทศอังกฤษ หลักสูตรการเรียนการสอนจะใช้เวลาน้อยกว่าในประเทศอื่นๆ ซึ่งหมายความว่า คุณจะได้รับการรับรองวุฒิและกลับไปประกอบอาชีพได้ในเวลาที่สั้นกว่า ในข้อนี้ทำให้ประเทศอังกฤษถือเป็นทางเลือกที่ประหยัดกว่า


มหาวิทยาลัยมีความแตกต่างกันหรือไม่

ถึงแม้ว่ามหาวิทยาลัยทุกแห่งจะได้รับทุนสนับสนุนและถูกตรวจสอบจากรัฐบาลอยู่แล้ว แต่กระนั้นก็ยังมีความแตกต่างอยู่ระหว่าง “มหาวิทยาลัยที่เก่าแก่” และ “มหาวิทยาลัยที่สร้างใหม่” สำหรับมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่นั้น ได้สร้างมาก่อน ค.ศ. 1992 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเน้นเรื่องการเรียนการสอนและการทำวิจัย ซึ่งมักจะได้รับคะแนนสูงแบบสำรวจประเมินของรัฐ ตลอดจนตารางจัดอันดับ รวมทั้งอาจารย์และเจ้าหน้าที่จำนวนมากกว่า ก็เท่ากับว่ามีคุณสมบัติด้านความรู้และการศึกษายิ่งขึ้น มหาวิทยาลัยเหล่านี้จึงมักมีค่าใช้จ่ายที่สูงกว่าและเกณฑ์ในการรับเข้าศึกษาที่สูงมาก ส่วนมหาวิทยาลัยที่สร้างใหม่นั้น จะมาจากทางสายวิทยาลัยอาชีวะหรือวิทยาลัยซึ่งได้รับการรับรองสถานะเป็นมหาวิทยาลัยในปี ค.ศ. 1992 จากรัฐบาลอังกฤษ มหาวิทยาลัยเหล่านี้มีชื่อเสียงทางด้านการฝึกทักษะวิชาชีพและเน้นการเตรียมพร้อมสำหรับการประกอบธุรกิจให้กับนักศึกษามากกว่าเน้นด้านการทำวิจัย บ่อยครั้งที่อาจารย์และเจ้าหน้าที่ไม่ได้มีวุฒิปริญญาเอกในสาขาที่สอน แต่มักมีประสบการณ์หลายปีในด้านธุรกิจอุตสาหกรรมมาแลกเปลี่ยน อัตราค่าเล่าเรียนและเกณฑ์ในการรับเข้าศึกษาอาจจะต่ำกว่าเล็กน้อย และมีหลักสูตรที่เปิดเรียนในเดือนมกราคม


มีวุฒิการศึกษาระดับใดบ้าง

ในประเทศอังกฤษมีโปรแกรมการศึกษาให้เลือกมากมาย

ระดับปริญญาตรี – ปกติใช้เวลาเรียน 3 ปี มีทั้งสาขาศิลปศาสตร์ (BA) สาขาวิทยาศาสตร์ (BSc) สาขาวิศวกรรมศาสตร์ (BEng) หรือสาขานิติศาสตร์ (LLB) ในบางสาขาอนุญาตให้นักศึกษาทำงานไปด้วยในระหว่างศึกษาเพื่อให้ได้รับประสบการณ์ที่มีค่า

ระดับสูงกว่าปริญญาตรี – ในระดับนี้มีหลากหลายสาขา แต่ที่นิยมกันได้แก่ สาขาการสอนและการทำวิจัย

สาขาการสอน:

ระดับปริญญาโท (MA, MSc, LLM) – หลักสูตรใช้ระยะเวลาศึกษา 1 ปี ซึ่งรวมทั้งวิชาการสอน การทำแบบฝึกหัด ข้อสอบ และหัวข้อวิจัยอิสระ นักศึกษาจะได้มีส่วนร่วมในชั้นเรียนและอภิปรายแสดงความคิดเห็น และยังได้เขียนสารนิพนธ์หรือทำโครงการซึ่งจะเป็นส่วนย่อยหนึ่งของงานวิจัยของตนเอง โดยปกติมักคิดคะแนนประมาณร้อยละ 25-30

อนุปริญญา / ประกาศนียบัตรระดับสูง (PGDip / PGCert) – โดยปกติแล้วรายวิชาที่เรียนจะเหมือนกันกับในระดับปริญญาโท เว้นแต่ไม่มีการเขียนสารนิพนธ์ ในบางสาขายังอนุญาตให้นักศึกษาได้ทำสารนิพนธ์เพื่อรับวุฒิปริญญาโทได้ แต่บางสาขาก็ไม่อนุญาต

การทำวิจัย:

ระดับปริญญาเอก ใช้ตัวย่อว่า PhD เป็นระดับชั้นสูงสุดที่คุณจะได้รับและขึ้นอยู่กับการเขียนวิทยานิพนธ์ของคุณ เมื่อคุณเรียนจบระดับปริญญาเอก ก็สามารถเรียกตัวเองว่า ด๊อกเตอร์ (ดร.) วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอกนี้จะต้องเพิ่มเติมจากความรู้เดิมที่มีอยู่แล้ว ซึ่งในการทำวิทยานิพนธ์ นักศึกษาจะต้องสำรวจ นำสืบ ไตร่ตรองพิจารณาหัวข้อที่คัดเลือกมา แล้วขยายองค์ความรู้ในสาขาดังกล่าว ในแวดวงวิชาการมักใช้ผลงานวิจัยในการรวบรวมความคิด

นักศึกษาจะเริ่มต้นจากการค้นหาผลงานวิจัยและทบทวนเพื่อคัดผลงานตีพิมพ์ที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อที่เลือกไว้ โดยปกตินักศึกษาจะเริ่มจากงานอ้างอิงทั่วไป แต่ยังต้องค้นคว้าวารสารและสิ่งพิมพ์ที่แวดวงวิชาการใช้ในการรายงาน แลกเปลี่ยน และถกเถียงข้อมูลกัน จากนั้นนักศึกษาจะทดลองสมมติฐานและทำการวิจัยก่อนที่จะเขียนสรุปการวิเคราะห์ มหาวิทยาลัยแต่ละแห่งสร้างเกณฑ์ทั่วไปที่นักศึกษาต้องทำตามเพื่อให้ได้รับปริญญาเอก และนักศึกษาต้องตรวจสอบให้ดีกับอาจารย์ที่ปรึกษา

ในโปรแกรมปริญญาเอกแบบดั้งเดิม นักศึกษาไม่ต้องเรียนรายวิชาในชั้นเรียน แต่จะมีการอบรมทักษะและแนวทางในการทำวิจัย ระยะเวลาในการศึกษาอย่างน้อย 3 ปี ใน 2 ปีแรก จะเป็นการค้นคว้าและวางแผนการทำวิทยานิพนธ์ ส่วนในปีที่ 3 ก็จะเป็นการเขียนวิทยานิพนธ์ ตามเกณฑ์ทั่วไปนั้น การเขียนวิทยานิพนธ์จะใช้ประมาณ 80,000-90,000 คำ

แบบแผนการศึกษาระดับปริญญาเอกใหม่ (NewRoutePhD) สามารถเทียบเท่าได้กับการศึกษาระดับปริญญาเอกแบบดั้งเดิมของอังกฤษที่มีมาตรฐานสูง แบบใหม่นี้ประกอบด้วยกรอบการทำงานที่ยืดหยุ่นซึ่งรวมเอาส่วนของรายวิชาการสอนเฉพาะและหน่วยฝึกหัดที่จะช่วยเพิ่มศักยภาพในทักษะและการเรียนรู้ของนักศึกษา แบบแผนนี้ใช้ระยะเวลาในการศึกษา 4 ปี

ในระหว่างการทำปริญญาเอก นักศึกษาต้องทำงานวิจัยค้นคว้าด้วยตนเองภายใต้การแนะนำจากอาจารย์ที่ปรึกษา และนักศึกษาจะต้องไปพบเป็นประจำ

ในการสมัครเรียนระดับปริญญาเอก นักศึกษาต้องจัดเตรียมข้อเสนอในการทำวิจัย ซึ่งรวมเอาการวางแผนในการจัดทำวิทยานิพนธ์ไว้ด้วย ข้อเสนอนี้จะใช้เป็นพื้นฐานในการอภิปรายกับอาจารย์ที่ปรึกษาเกี่ยวกับแนวทางและเป้าหมายของการทำวิจัยที่มุ่งหวัง

ในแต่ละปีมีนักศึกษาไทยประมาณ 800 คน กำลังศึกษาระดับปริญญาเอกในประเทศอังกฤษ ในหลากหลายสาขาและในเกือบทุกมหาวิทยาลัย นักศึกษาหลายท่านได้รับทุนจากรัฐบาลไทยหรือจากนายจ้าง รัฐบาลอังกฤษก็มีทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาต่างชาติที่เรียกว่า ทุนวิจัยสำหรับนักศึกษาต่างชาติ (Overseas Research Scholarships) ด้วยเช่นกัน ดังนั้น เมื่อคุณทำการสมัคร โปรดตรวจสอบว่าคุณได้รับการพิจารณาสำหรับทุนเหล่านี้หรือไม่


ทำไมการศึกษาระดับปริญญาที่ประเทศอังกฤษจึงใช้เวลาน้อยกว่าที่อื่น

การศึกษาระดับปริญญาที่ประเทศอังกฤษใช้เวลาน้อยกว่าที่ประเทศอื่นเป็นเพราะโครงสร้างของระบบการศึกษา โดยทั่วไปแล้ว ในประเทศอังกฤษ นักเรียนมีความชำนาญในสาขาวิชาที่ถนัดตั้งแต่อายุยังน้อย (ประมาณ 16 ปี) ซึ่งหมายความว่า การศึกษาระดับปริญญาตรีจะมุ่งที่นักศึกษาที่มีความรู้ในสาขาวิชาอยู่แล้วและจะพัฒนาให้เกิดความเชี่ยวชาญเพิ่มเติมในสาขาวิชาดังกล่าว ในบางประเทศนักศึกษาเรียนหลากหลายวิชาระหว่างศึกษาระดับปริญญาตรี

การศึกษาระดับปริญญาโทมุ่งที่จะสร้างความรู้จากระดับปริญญาตรี ดังนั้น จึงมักกำหนดให้นักศึกษาต้องมีความรู้ในสาขานั้นๆ มาก่อน (แม้ว่าจะมีบางหลักสูตรที่อนุญาตให้นักศึกษาสามารถเปลี่ยนวิชาเอกได้)


แนวทางการเรียนการสอนที่ประเทศอังกฤษแตกต่างจากที่อื่นไหม

วิธีการเรียนการสอนที่ประเทศอังกฤษแตกต่างจากในหลายประเทศ ตรงที่นักศึกษาได้รับการกระตุ้นให้พัฒนาการเข้าถึงการเรียนรู้มากกว่าจะได้เรียนรู้แค่จากสิ่งที่สอน

ไม่ว่าจะเรียนหลักสูตรไหน คุณก็จะพบว่ามันท้าทายและวิธีการเรียนการสอนก็แตกต่างมากจากสิ่งที่คุณเคยชิน บางครั้งความแตกต่างที่สำคัญที่สุดคือจำนวนของการศึกษาอิสระ คุณจะได้รับการคาดหวังว่าจะทำและนั่นเองคุณจะได้รับการกระตุ้นให้พัฒนาความคิดเห็นและข้อสงสัยของคุณจากสิ่งที่คุณเรียนรู้ทั้งหมด และหากคุณกำลังศึกษาหลักสูตรด้านเทคนิค คุณก็จะใช้เวลาส่วนใหญ่ในห้องปฏิบัติการหรือในเวิร์คช็อปเพื่อเพิ่มพูนทักษะของคุณ

ในทุกระดับปริญญา คุณจะต้องศึกษาด้วยตัวของคุณเอง นั่นคือใช้เวลาในห้องสมุดและค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับวิชาที่เรียนจากอินเตอร์เน็ต คุณจะต้องทำการวิเคราะห์และทบทวนผลการวิจัยของคุณ และให้ความเห็นในเชิงวิเคราะห์ มากกว่าที่จะแค่เขียนรายงานสิ่งที่คุณค้นพบ

คุณจะต้องเข้าร่วมในชั้นเรียนและมีส่วนร่วม ให้ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการอภิปรายกลุ่ม หากคุณไม่เห็นด้วยกับสิ่งที่ได้รับการบอกกล่าวหรือสิ่งที่ได้อ่านมา คุณควรจะคัดค้าน แต่อย่าลืมว่า คุณต้องโต้แย้งสำหรับความคิดเห็นและผลงานวิจัยของคุณในเชิงวิชาการเช่นกัน


การศึกษาระดับปริญญาจากประเทศอังกฤษได้รับการรับรองหรือไม่

การศึกษาระดับปริญญาที่ประเทศอังกฤษมีชื่อเสียงและได้รับการรับรองจากทั่วโลก เพราะมีระบบการตรวจสอบและประกันคุณภาพระหว่างมหาวิทยาลัยในประเทศอังกฤษด้วยกันอยู่แล้ว


ฉันต้องมีวีซ่าหรือไม่

ใช่แล้ว นักศึกษาชาวไทยต้องมีวีซ่า โปรดดูข้อมูลล่าสุดได้ที่เว็บไซต์ www.vfs-uk-th.com

Go to top