×

ขออภัยในความไม่สะดวก ขณะนี้โทรศัพท์ที่ Hands On สาขาสีลม 02-635-5230 ไม่สามารถใช้งานได้ชั่วคราว เนื่องจากสัญญาณโทรศัพท์ขัดข้อง น้องๆ สามารถติดต่อเราผ่านทาง Line@: @handson ทางเราจะเร่งดำเนินการแก้ไข และแจ้งให้ทราบเมื่อสัญญาณโทรศัพท์กลับมาใช้ได้ตามปกติ

STEM for International Women in Engineering

STEM Engineering

เรียนต่อวิศวกรรมศาสตร์ที่สหรัฐอเมริกา เราจะมีโอกาสได้ฝึกทำงานภาคปฏิบัติร่วมกับ Cutting-edge technology จากสหรัฐฯ ได้ประสบการณ์ความรู้จากการทำงานที่มีความเป็น Professional ปราศจากความคิดการแบ่งเพศชาย-หญิงในสายงานด้วย ในปัจจุบันจำนวนของผู้หญิงในสายงานวิศวะอยู่ที่ประมาณร้อยละ 15 ทางมหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกาได้มีการสนับสนุนและสร้างความมั่นใจให้กับผู้หญิงที่อยากจะเข้าเรียนในสาขาวิชานี้

สายงานวิศวกรรมมีระบบการทำงานที่ต้องพึ่งพาอุปกรณ์เครื่องกลอันหลากหลาย ทั้งแบบ manual และแบบ automatic ซึ่งเรียนต้องมีความรู้ในเชิงเทคนิคควบคู่เพื่อทำงานร่วมกับเครื่องมือได้อย่างปลอดภัย รอบคอบ และมีประสิทธิภาพมากที่สุด โดยที่มหาวิทยาลัยชั้นนำ Arizona State University ก็ตอบโจทย์ข้อนี้ได้ดี ด้วยแนวคิดการ Research เพื่อค้นคว้าวิจัยด้าน energy, health, sustainability, education และ security

นอกจากนั้นมหาวิทยาลัย ASU ยังมีการพัฒนาสาขาวิชาวิศวกรรมไปพร้อม ๆ กับข้อมูลพื้นฐานทางสังคมที่อุปสงค์และอุปทานเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ เรียกได้ว่าหลักสูตรการศึกษาวิศวะของมหาวิทยาลัยนี้จะตามทันนวัตกรรมเทคโนโลยีที่จำเป็นต่อสายงานนี้อย่างแน่นอน มีทั้ง coursework, research และ field learning มาดูประสบการณ์ตรงและแนวคิดที่น่าสนใจจากสาว ๆ ในสาขาวิชานี้กัน

 

Inspiration from women to women 👩🏻‍🔬

“I thought conducting human-centered research to create things that improved people’s live was the most fun anyone could have in a job.”

จากนักศึกษา ASU ที่ได้แรงบันดาลใจในการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาระบบ Human System Engineering ศาสตร์นี้ผสมผสานความรู้ของ Engineering และ Psychology

 

“Growing up in elementary school, I was exposed to a lot of gender bias from my small hometown that steered me away from engineering … However, I really enjoyed math and science, and I liked solving problems. Once I realized that it was an option, I knew I wanted to be and could be an engineer.”

จากนักศึกษา ASU สาขา Electrical Engineering ที่คอยสร้างความมั่นใจและให้การต้อนรับกับนักศึกษาหญิงที่อยากเรียนวิศวกรรมที่มหาวิทยาลัยแห่งนี้

 

“There are really no specific qualities that spell success for engineering. Anyone can do it if they are passionate and dedicated.”

จากนักศึกษาที่เรียน Civil Engineering ของมหาวิทยาลัย ASU ที่ให้คำตอบเกี่ยวกับประเด็นเรื่องการประสบความสำเร็จอย่างไรในการเรียนสาขาวิชาของหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์

 

“Women need to feel comfortable and confident working and expressing their ideas with men, and vice versa … Breaking down the stigma starts with fostering open communities and communication, and less with providing special opportunities that encourage only one particular group.”

จากบัณฑิตที่จบการศึกษาจากสาขา Systems Engineering ที่ให้ความเห็นให้เราได้คิดตามเกี่ยวกับประเด็นทางสังคมที่มีความไม่เท่าเทียมกันในสังคมของวิศวะและอื่น ๆ

 

*อ่านรายละเอียดของวิศวกรหญิงและนักศึกษาในวงการ STEM Engineering ของมหาวิทยาลัย ASU

 

🛠 💻 ⚙️ 🧰

 

แต่อย่างไรก็ตามงานวิศวกรรมก็ยังมีมาตราส่วนของผู้ชายในสายงานเป็นหลัก เป็นความท้าทายของผู้หญิงที่ตั้งใจจะเข้าสู่สายงานวิศวะ และจะสามารถพัฒนาทักษะและประสบการณ์ความรู้ของตนเองในการทำงานได้มากน้อยจนพัฒนาไปสู่ตำแหน่งงานใดได้บ้าง เป็นประเด็นที่มหาวิทยาลัย ASU ให้ความสนใจกับ STEM Engineering และมีหน่วยงานสนับสนุนให้นักศึกษาหญิงคงอยู่และมั่นใจที่จะเดินในสายนี้ต่อไปในอนาคต

 

น้องคนไหนที่สนใจไปเรียนต่อวิศวกรรมศาสตร์ที่สหรัฐอเมริกา กับ Arizona State University ไม่ว่าจะชายหรือหญิง ก็ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มได้ที่ Hands On สาขาสีลม หรือกรอกแบบฟอร์มออนไลน์ให้พี่ ๆ ติดต่อกลับไป ที่นี่

Go to top