×

ขออภัยในความไม่สะดวก ขณะนี้โทรศัพท์ที่ Hands On สาขาสีลม 02-635-5230 ไม่สามารถใช้งานได้ชั่วคราว เนื่องจากสัญญาณโทรศัพท์ขัดข้อง น้องๆ สามารถติดต่อเราผ่านทาง Line@: @handson ทางเราจะเร่งดำเนินการแก้ไข และแจ้งให้ทราบเมื่อสัญญาณโทรศัพท์กลับมาใช้ได้ตามปกติ

การสอบวัดผล GMAT GRE ต้องใช้สมัครเรียนต่ออเมริกาด้วยนะ

 

GMAT และ GRE

 

จะไปเรียนต่ออเมริกา แต่ไม่รู้ว่าต้องสอบอะไรก่อนบ้าง มี GMAT GRE ด้วยหรือ? เพราะถ้าจะใช้ IELTS อย่างเดียวมันไม่พอสำหรับหลายคณะที่เราอยากเรียน โดยเฉพาะสายวิชา MBA ที่เด็กไทยส่วนใหญ่นิยมไปเรียนปริญญาโทเพื่อต่อยอดให้กับการทำงานของตัวเอง ธุรกิจของที่บ้าน หรือเปลี่ยนสายวิชามาเลย

ซึ่งโดยปรกติแล้วสำหรับการวัดระดับภาษาอังกฤษของผู้ที่จะไปเรียนต่อ มหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกาจะพิจารณาจากคะแนน TOEFL หรือ IELTS (แต่โดยมากแล้วจะรับพิจารณาอย่างใดอย่างหนึ่งจากทั้งสองค่ะ) ขึ้นอยู่กับแต่ละมหาวิทยาลัยเลยค่ะ  นอกจากนั้นเขายังต้องการให้นักศึกษาสอบวัดผลด้านการคิดวิเคราะห์ด้วย นั่นคือการสอบ GMAT หรือ GRE นั่นเอง แล้วมันคืออะไร มีความต่างกันอย่างไร มาดูกัน

 

GRE (Graduate Record Examinations)

ขอบเขตของการสอบ GRE นี้ สามารถยื่นสมัครเพื่อเรียนต่อในหลายสาขาวิชาของมหาวิทยาลัยในอเมริกาค่ะ โดยมีหมวดหมู่ของแบบทดสอบในการสอบแบ่งออกเป็น 3 หมวด คือ Verbal, Quantitative (Math) และ Analytical Writing และจัดออกเป็นแบบทดสอบ 6 ส่วน

GMAT (Graduate Management Admission Test)

สำหรับการวัดผลตัวนี้ คะแนนจาก GMAT จะสามารถใช้ยื่นกับสาขาที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ (Business) เป็นหลัก ส่วนการแบ่งหมวดของการสอบนี้ จะแบ่งเป็น 4 ส่วน คือ Analytical Writing, Verbal, Integrated Reasoning และ Quantitative และออกมาเป็นการวัดผล 4 ส่วน

 

มาดูความต่างของการสอบของ GMAT และ GRE กันดังนี้ได้เลยค่ะ ส่วนสิ่งที่เหมือนกันอย่างเดียวของสองรูปแบบการสอบนี้ก็คือ สามารถใช้งานผลสอบนี้ได้ถึง 5 ปีค่ะ

 

GRE

GMAT

3 ชั่วโมง 45 นาที 3 ชั่วโมง 30 นาที
Analytical Writing:

เขียน 2 Essay/Essay ละ 30 นาที ทั้งหมด 60 นาที

Verbal:

วัดผล 2 ส่วน/ส่วนละ 30 นาที ทั้งหมด 60 นาที

Quantitative:

วัดผล 2 ส่วน/ส่วนละ 35 นาที ทั้งหมด 70 นาที

Experimental: Math/Verbal:

การวัดผลส่วนนี้ ตั้งแต่ 30 – 35 นาที

Analytical Writing:

เขียน 1 Essay 30 นาที

Verbal:

วัดผล 1 ส่วน 65 นาที

Quantitative:

วัดผล 1 ส่วน 62 นาที

Integrated Reasoning:

การวัด 1 ส่วน 30 นาที

คะแนนเต็ม 340 คะแนนเต็ม 800
$205  $250

 

ส่วนความยากง่ายของการสอบทั้งสองรูปแบบก็มีความยากที่แตกต่างกันเพียงเล็กน้อย โดยทั้งสองการวัดผลจะประมวลผลคะแนนสอบจากการให้เหตุผล การคิดวิเคราะห์ และการเขียนเชิงวิเคราะห์ แต่ GMAT มุ่งเน้นทดสอบเพื่อเจาะลงไปวัดผู้สอบในความคิดเชิงวิเคราะห์ที่มีความซับซ้อนสูง

 

รายชื่อมหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกาที่ไม่ต้องใช้ GMAT และ GRE ในการสมัครเรียน คลิก

 

น้อง ๆ ที่สนใจไปเรียนต่อปริญญาโทที่ประเทศอเมริกา และต้องการข้อมูลประกอบการตัดสินใจหรือสอบวัดผล GMAT GRE ที่ว่านี้ สอบถามข้อมูลและขอคำปรึกษากับพี่ ๆ Hands On Education Consultants ผู้เชี่ยวชาญด้านการไปเรียนต่ออเมริกา หรือกรอกแบบฟอร์มออนไลน์เพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับได้ ที่นี่

Go to top