มาแล้วค่ะ อัพเดทรายชื่อและคอร์สเรียนต่อสาขากฎหมาย ของมหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกาที่ได้รับการรับรองจาก  ก.ต.

น้องๆ คนไหนสนใจเรียนต่อสาขาวิชากฎหมายที่สหรัฐอเมริกา สามารถติดต่อพี่ๆ Hands On ตัวแทนมหาวิทยาลัยชั้นนำอย่างเป็นทางการประจำประเทศไทยมากกว่า 60 สถาบัน ได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น 🙂

*ข้อมูล ณ พฤศจิกายน พ.ศ.2561

 

  1. รายชื่อหลักสูตรที่ ก.ต. รับรองในฐานะปริญญาทางกฎหมายที่ไม่ใช่หลักสูตรเฉพาะ ด้านทางกฎหมายตามระเบียบคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมว่าด้วยการสมัคร การสอบคัดเลือก และการทดสอบความรู้ เพื่อบรรจุเป็นข้าราชการตุลาการใน ตําแหน่งผู้ช่วยผู้พิพากษา พ.ศ. 2558 (จําแนกตามประเทศ)

 

1.2 สหรัฐอเมริกา

1.2.1 LL.M., Harvard University, Cambridge

1.2.2 LL.M., Yale University, New Haven

1.2.3 LL.M., Columbia University, New York

1.2.4 M.C.L., Columbia University, New York

1.2.5 LL.M., University of California, Berkeley

1.2.6 LL.M., New York University, New York

1.2.7 LL.M., Tulane University, New Orleans

1.2.8 M.C.L., Tulane University, New Orleans

1.2.9 LL.M., Temple University, Philadelphia

1.2.10 LL.M., Stanford University, Stanford

1.2.11 M.C.L., University of Michigan, Ann Arbor

1.2.12 LL.M., University of Michigan, Ann Arbor

1.2.13 M.C.L., George Washington University, Washington D.C.

1.2.14 LL.M., George Washington University, Washington D.C.

1.2.15 S.J.D., George Washington University, Washington D.C.

1.2.16 M.C.L., University of Miami, Coral Gables

1.2.17 LL.M., University of Missouri–Kansas City, Kansas City

1.2.18 M.L.I., University of Wisconsin-Madison, Madison

1.2.19 Master of Laws in Legal – Institutions, University of Wisconsin – Madison, Madison

1.2.20 M.C.J., Howard University, Washington D.C.

1.2.21 LL.M., Howard University, Washington D.C

1.2.22 LL.M., American University, Washington D.C.

1.2.23 J.S.D., Indiana University, Bloomington

1.2.24 LL.M., Indiana University, Bloomington

1.2.25 M.C.L., Indiana University, Bloomington

1.2.26 LL.M., University of Pennsylvania

1.2.27 M.C.L., Southern Methodist University, Texas

1.2.28 M.C.L., Dickinson School of Law

1.2.29 LL.M., Dickinson School of Law

1.2.30 M.C.L., University of Iowa

1.2.31 LL.M., Cleveland State University

1.2.32 M.C.L., University of Alabama

1.2.33 M.C.L., California Western School of Law

1.2.34 LL.M., University of Chicago

1.2.35 LL.M., University of Notre Dame

1.2.36 LL.M., University of The Pacific (Mc George School of Law)

1.2.37 LL.M., University of Houston, Texas

1.2.38 LL.M., De Paul University, Illinois

1.2.39 LL.M., Georgetown University, Washington D.C.

1.2.40 M.C.J., University of Texas at Austin, Texas

1.2.41 LL.M., John Marshall Law School

1.2.42 LL.M., Case Western Reserve University

1.2.43 LL.M., Cornell University

1.2.44 LL.M., University of Minnesota

1.2.45 S.J.D., Golden Gate University

1.2.46 Master of Laws in International Legal Studies, Golden Gate University

1.2.47 Master of Laws in United States Studies, Golden Gate University

1.2.48 Master of Laws in Banking and Financial Law, Boston University

1.2.49 M.C.L., University of San Diego School of Law

1.2.50 LL.M., Duke University

1.2.51 J.D., Duke University

1.2.52 LL.M., University of Illinois

1.2.53 LL.M., University of Southern California

1.2.54 LL.M., Northwestern School of Law

1.2.55 LL.M., Stetson University

1.2.56 LL.M., University of Virginia

1.2.57 LL.M., Washington University in St. Louis

1.2.58 M.C.L., Chicago-Kent College of Law Illinois Institute of Technology (เฉพาะกรณีศึกษาเต็มหลักสูตรในต่างประเทศ)

1.2.59 LL.M., Suffolk University Law School

1.2.60 LL.M., Yeshiva University

1.2.61 LL.M., Vanderbilt University

1.2.62 LL.M., Valparaiso University

1.2.63 LL.M., Wake Forest University

1.2.64 LL.M., College of William and Mary in Virginia

1.2.65 LL.M., University of Texas at Austin

1.2.66 LL.M., University of Oregon

1.2.67 LL.M., University of California, Davis

1.2.68 LL.M., University of California, Los Angeles (UCLA)

1.2.69 LL.M. (Global Business), University of Washington

1.2.70 Master of Laws in Health Law, University of Washington

1.2.71 Master of Laws in Natural Resources and Environmental Law and Policy, University of Denver

1.2.72 Master of Laws in Financial Service, Chicago-Kent College of Law Illinois Institute of Technology

1.2.73 Master of Laws in International Banking Law, Boston University

1.2.74 Master of Laws in International Law, New York University

1.2.75 Master of Laws in International and Comparative Law, Chicago – Kent College of Law Illinois Institute of Technology

1.2.76 Master of Business Law, University of Illinois

1.2.77 Master of Laws in Comparative and International Law, University of Southern California

1.2.78 Master of Laws in Comparative and International Law, Southern Methodist University, Texas

1.2.79 Master of Laws in Comparative and International Law, University of California

1.2.80 Master of Laws in Comparative Law, Indiana University

1.2.81 Master of Laws in Comparative Law, University of Southern California

1.2.82 Master of Laws in Comparative Law, New York University

1.2.83 Master of Laws in Trade Regulation, New York University

1.2.84 Master of Laws in U.S. and Global Legal Studies, Emory University

1.2.85 Master of the Science of Law (J.S.M.), Stanford University

1.2.86 Master of Laws in US Legal Studies, Case Western Reserve University

1.2.87 Master of Laws in Legal Studies, University of Wisconsin – Madison

1.2.88 Master of Laws in International Legal Studies, American University, Washington D.C.

1.2.89 Master of Laws in American Law, Wake Forest University

1.2.90 Master of Laws in Law and Government, American University

1.2.91 Master of Laws in U.S. Law, Washington University in St. Louis

1.2.92 Master of Laws in International Human Rights, Northwestern University School of Law

1.2.93 Master of Laws in International Legal Studies, New York University

1.2.94 Master of Laws , Indiana University, Indianapolis

1.2.95 Master of Laws , University of Alabama

1.2.96 Master of Laws in American Law, Boston University

1.2.97 Master of Laws Business and Finance Law, George Washington University, Washington D.C.

1.2.98 Master of Laws in Comparative Law, California Western School of Law

1.2.99 Master of Laws in Securities and Financial Regulations, Georgetown University (หลักสูตร 2 ปี)

1.2.100 Doctor of Juridical Science (S.J.D.), Southern Methodist University

1.2.101 Master of Laws in Competition Law and Innovation, New York University, New York

1.2.102 Master of Law In the Fields of Banking, corporate and finance Law จาก Fordham University

1.2.103 LL.M. จาก The State University of New York at Buffalo

1.2.104 Master of Laws, The Ohio State University

1.2.105 Master of Laws in American Law (Two-Year Program) ,

Boston University (รับรองเป็นหลักสูตร 1 ปี)

 

 

2.รายชื่อหลักสูตรที่ ก.ต. รับรองในฐานะปริญญาทางกฎหมายเฉพาะด้านตาม ข้อ 12 วรรคสอง (1)  แห่งระเบียบคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมว่าด้วยการ สมัครการสอบคัดเลือก และการทดสอบความรู้ เพื่อบรรจุเป็นข้าราชการตุลาการ ในตําแหน่งผู้ช่วยผู้พิพากษา  พ.ศ. 2558  (จําแนกตามชื่อปริญญา/หลักสูตร)

 

2.1 กฎหมายเด็กและเยาวชน 

2.1.1 ชื่อปริญญา/หลักสูตร “Master  of  Laws  in  Family  and  Children  Law”

2.1.1.1 University  College  London

 

2.2 กฎหมายแรงงาน 

2.2.1 ชื่อปริญญา/หลักสูตร   “Master  of  Labour Law and Relations”

2.2.1.1 University  of  Sydney

2.2.2 ชื่อปริญญา/หลักสูตร     “Master of Laws in Employment Law”

2.2.2.1     Middlesex University

 

2.3 กฎหมายภาษีอากร 

2.3.1 ชื่อปริญญา/หลักสูตร   “Master  of  Laws  in  Tax  Law”

2.3.1.1 King’s  College  London (No longer available)

2.3.1.2 University  of  London  Queen  Mary  and  Westfield  College

2.3.1.3 University  of  Florida

2.3.1.4 University  of  Manchester  (No longer available)      

2.3.1.5 University  of  Melbourne

2.3.1.6 Boston  University

2.3.1.7 Golden  Gate  University

2.3.1.8 University  of  Washington

2.3.2 ชื่อปริญญา/หลักสูตร    “Master  of  Laws  in Taxation”

2.3.2.1 London School of Economics And Political Science

2.3.2.2 Northwestern  University  School  of  Law

2.3.2.3 University of Washington

2.3.3 ชื่อปริญญา/หลักสูตร “Master of Laws in  Business  and  Taxation  Law”

2.3.3.1 University  of  Cergy – Pontoise

2.3.4 ชื่อปริญญา/หลักสูตร  “Master  of  Laws  in  International  in  Taxation”

2.3.4.1 University  of  Florida

2.3.5 ชื่อปริญญา/หลักสูตร “ประกาศนียบัตรการศึกษาชั้นสูง (สาขากฎหมายมหาชน-ด้านภาษีอากร)”

2.3.5.1    Universite De Paris

2.3.6 ชื่อปริญญา/หลักสูตร “Master  of  Laws  in  International  Tax  Law”

2.3.6.1    King’s  College  London

 

2.4 กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา 

2.4.1 ชื่อปริญญา/หลักสูตร “Master  of  Laws  in  Intellectual  Property  Law”

2.4.1.1 American  University, Washington D.C.

2.4.1.2 University  of  Aberdeen

2.4.1.3 Universite  De  Nantes

2.4.1.4 King’s  College  London (เปลื่ยนชื่อเป็น Intellectual Property and Information Law LLM)

2.4.1.5 University  of  London  Queen  Mary  and  Westfield  College

2.4.1.6 London  School  of  Economics  and  Political  Science

2.4.1.7 Case  Western  Reserve  University

2.4.1.8 University  of  Melbourne

2.4.1.9 De  Paul  University

2.4.1.10 University  of  Aberdeen

2.4.1.11 University  of  London

2.4.1.12 University  of  Washington

2.4.1.13 John  Marshall  Law  School

2.4.1.14 University College London

2.4.1.15 University  of  Edinburgh

2.4.1.16 University  of  Leeds

2.4.1.17 George Washington University

2.4.1.18 Bournemouth University

2.4.1.19 Boston  University

2.4.1.20 Queensland University of Technology

2.4.2 ชื่อปริญญา/หลักสูตร “Master  of  Laws  in  Intellectual  Property  and  Information  Technology  Law”

2.4.2.1 Fordham  University

2.4.2.2 Suffolk University Law school

2.4.3 ชื่อปริญญา/หลักสูตร “Master  of  Laws  in  Intellectual  Property  and  Technology  Law”

2.4.3.1 National  University  of  Singapore

2.4.3.2  University Aix – Marseille

2.4.3.3  Washington University in St.Louis

2.4.3.4 City University of Hong Kong

2.4.4 ชื่อปริญญา/หลักสูตร “ Master of Comparative and International Law with Specialization in Comparative Law and Intellectual  Property”

2.4.4.1  Stockholms University

2.4.5 ชื่อปริญญา/หลักสูตร “Master  of  Laws  in  Intellectual  Property”

2.4.5.1  University  of  Manchester

2.4.5.2 Monash  University

2.4.6 ชื่อปริญญา/หลักสูตร “Master of  Laws in Entertainment, Media and Intellectual Property Law”

2.4.6.1  University of California, Los Angeles (UCLA)

2.4.7 ชื่อปริญญา/หลักสูตร “Master of Laws in European Intellectual Property Law”

2.4.7.1  Stockholms University

2.4.8 ชื่อปริญญา/หลักสูตร “Master of Laws in Intellectual Property and Digital Economy”

2.4.8.1  University of Glasgow

2.4.9 ชื่อปริญญา/หลักสูตร “Master of Laws in Intellectual Property Law and Policy”

2.4.9.1  University of Washington

2.4.10 ชื่อปริญญา/หลักสูตร “Master of Laws in International Intellectual Property Law”

2.4.10.1  Brunel University

2.4.11 ชื่อปริญญา/หลักสูตร “Doctor of Philosophy (PH.D) Law”

2.4.11.1 National Law School of India University

2.4.12 ชื่อปริญญา/หลักสูตร “(LL.M.) Advanced Master in Intellectual Property Law and Knowladge Management”

2.4.12.1 Maastricht University

2.4.13 ชื่อปริญญา/หลักสูตร “Master of Law in Intellectual Property and Information Law”

2.4.13 King’s College London

 

2.5 กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ 

2.5.1 ชื่อปริญญา/หลักสูตร “Master  of  Laws  in  International  Commercial  Law”

2.5.1.1 University  of  Aberdeen

2.5.1.2 University  of  Sussex

2.5.1.3 University  of  Leicester

2.5.1.4 University  of  Dundee

2.5.1.5 University  of  Nottingham

2.5.1.6 University  of  Kent

2.5.1.7 University  College  London

2.5.1.8 King’s  College  London (No longer available)

2.5.1.9 University  of  Newcastle  Upon  Tyne

2.5.1.10   University of Essex (No longer available)

2.5.1.11    University of Glasgow

2.5.2 ชื่อปริญญา/หลักสูตร “Master  of  Laws  in  International  Commercial  and Business Law”

2.5.2.1 University  of  East Anglia

2.5.2.2 Vrije  University,  Amsterdam

2.5.2.3 University of Essex

2.5.3 ชื่อปริญญา/หลักสูตร “European Master  in  Transnational  Trade Law and  Finance”

2.5.3.1 University  of  Deusto, Spain (ภายใต้ทุนการศึกษา Erasmaus Mundus)

2.5.4 ชื่อปริญญา/หลักสูตร “Master  of  Laws  in  International  Trade Law”

2.5.4.1 University  of  Essex

2.5.4.2 University  of  East  Anglia

2.5.4.3 University  of  Sussex

2.5.4.4 University  of  Northumbria (no show on the university website for 2019 intake)

2.5.4.5 University  of  Leeds

2.5.4.6 Bond  University

2.5.4.7 University  of  Arizona

2.5.4.8 Nottingham Trent University (เปลี่ยนชื่อเป็น International Trade and Commercial Law)

2.5.5 ชื่อปริญญา/หลักสูตร    “Master  of  International  and  European  Law  in  International  Trade  and  Investment  Law”

2.5.5.1  University  of  Amsterdam

2.5.6 ชื่อปริญญา/หลักสูตร    “Master  of  Laws  in International  Trade  and  Commercial  Law”

2.5.6.1 University  of  Durham

2.5.7 ชื่อปริญญา/หลักสูตร    “Master  of  International  Trade  and  Commerce  Law”

2.5.7.1 Macquarie  University

2.5.8 ชื่อปริญญา/หลักสูตร    “Master of Laws in International Business and Commercial Law”

2.5.8.1  University of Manchester

2.5.9 ชื่อปริญญา/หลักสูตร    “Master of Laws in International Trade Transactions”

2.5.9.1   University of Manchester

2.5.10 ชื่อปริญญา/หลักสูตร    “Master of Laws in International Business and Trade”

2.5.10.1   Fordham University

 

2.6 กฎหมายพาณิชย์นาวี 

2.6.1 ชื่อปริญญา/หลักสูตร “Master  of  Laws  in  Maritime  Law”

2.6.1.1  University  of  Southampton

2.6.1.2  University  of  Nottingham (No longer available)

2.6.1.3  University  of  Bristol (No longer available)

2.6.1.4  University  College  London  (No longer available)

2.6.1.5 University of Oslo, Norway

2.6.1.6 Lund University, Sweden

2.6.2 ชื่อปริญญา/หลักสูตร “Master  of  Laws  in  Legal Aspects of Marine Affairs”

2.6.2.1  University  of  Wales

2.6.3 ชื่อปริญญา/หลักสูตร “Master Droit, Economie, Gestion, a Finalite Professionnelle Mention Droit Des Affaires,  Specialite Transports Maritimes” (กฎหมายขนส่งพาณิชย์นาวี)

2.6.3.1   University Aix – Marseille

2.6.4 ชื่อปริญญา/หลักสูตร “Master Droit Economie Gestion a Finalite Recherché et Professionnelle mention etudes Europeennes et Internationals Specialite Droit et Securite des Activites Maritimes et Oceaniques” (กฎหมายพาณิชย์นาวีและความปลอดภัยในกิจการทางทะเลและการสมุทร)

2.6.4.1  Universite de Nantes

 

2.7 กฎหมายล้มละลาย 

2.7.1 ชื่อปริญญา/หลักสูตร “Master of Laws in International Insolvency Law”  

2.7.1.1   University of Leeds  (No longer available)

 

2.8 กฎหมายสิ่งแวดล้อม 

2.8.1 ชื่อปริญญา/หลักสูตร “Master  of  Laws  in  International  Environmental  Law”

2.8.1.1  Macquarie  University

2.8.1.2 University of Kent (เปลี่ยนชื่อเป็น LLM International Environmental and Policy)

2.8.2 ชื่อปริญญา/หลักสูตร “Master  of  Laws  in  Environmental  Law”

2.8.2.1 Stockholm University

2.8.2.2 University of Nottingham

2.8.2.3 University of Dundee

2.8.2.4 University of London  Queen  Mary  and  Westfield  College

2.8.2.5  University of New South Wales

2.8.2.6  Case Western Reserve University, Ohio

2.8.2.7   New York University

2.8.3 ชื่อปริญญา/หลักสูตร “Master Droit, Economie, Gestion, a Finalite Professionnelle Mention Droit Des Affaires, Specialite Environnement, Securite et qualite de I’Entreprise” (กฎหมายสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยและคุณภาพของธุรกิจบริษัท)

2.8.3.1  University Aix – Marseille

2.8.4 ชื่อปริญญา/หลักสูตร “Master of Laws in Energy and Environment”

2.8.4.1 Tulane University, New Orleans

2.8.5 ชื่อปริญญา/หลักสูตร “Master of Laws in Global Environment and Climate Law” (กฎหมายสิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศระหว่างประเทศ)

2.8.5.1  University of Edinburgh  (เปลี่ยนชื่อเป็น LLM Global Environment & Climate Change Law)

2.8.6 ชื่อปริญญา/หลักสูตร “Master of Laws in International Environmental Law with Human Rights”

2.8.6.1    University of Kent  (No longer available)

2.8.7 ชื่อปริญญา/หลักสูตร “Master of Laws in Environmental Regulation and Sustainable Development”

2.8.7.1    University of Newcastle upon Tyne (This course has been suspended for 2018 entry)

 

2.9 กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค 

2.9.1 ชื่อปริญญา/หลักสูตร

-ไม่มี-

 

แหล่งข้อมูลอ้างอิง (กันยายน, 2018) : http://www.ojc.coj.go.th/doc/data/ojc/ojc_1480320783.pdf

 

 

สนใจเรียนต่อระดับปริญญาตรี-โท-เอก กับมหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกา ติดต่อเจ้าหน้าที่ Hands On สาขาสีลม โทร.02-635-5230

Go to top