Ranked 1st: ASU school of sustainability 🏆🌿

การพัฒนาไปสู่ “ความยั่งยืน” หรือ “Sustainability” คือกระบวนการสร้างและการพัฒนาปรับองค์ประกอบในสังคมเพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและปัจจัยทั้ง 4 รอบตัวให้อยู่กับเราได้ยืนยาว หรือสามารถ recycle ♻️ วนกลับมาใช้ใหม่ได้ โดยใช้ศาสตร์ความรู้ในด้านธุรกิจ เทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ และธรรมชาติมาคิดคำนวณประมวลผลจนเจอคำตอบที่ดีที่สุด และปัจจุบันมหาวิทยาลัยทั้งหลาย รวมทั้ง ASU school of sustainability ต่างถ่ายทอดแนวคิดนี้เพื่อช่วยกันหาแนวทางแก้ไขหรือลดปัญหามลภาวะและปรากฏการณ์โลกร้อนที่กำลังเกิดขึ้นอย่างยาวนาน เช่น ปัญหาของก๊าซคาร์บอนในชั้นบรรยากาศที่มีความหนาแน่เกินไป และต้องหาวิธีลดหรือกระจายความหนาแน่นของก๊าซนั้นด้วยเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมใหม่ และยังมีวัสดุจากสิ่งของอีกมากที่ถูกใช้งานและเสื่อมประโยชน์ไป ซึ่งอาจเป็นวัสดุหรือผลิตภัณฑ์ที่ส่งผลเสียเกิดเป็นมลพิษที่ทำร้ายธรรมชาติ แต่ก็ไม่สามารถขจัดทำลายให้หมดสิ้นไปได้

 

ASU school of sustainability

 

แนวคิดเรื่อง Sustainability ต้องการให้คนได้คิดคำนึงถึงวิธีการที่จะคืนสมดุลให้กับธรรมชาติ ด้วยสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้น ยังส่งผลไปถึงประเด็นทางการเมือง เศรษฐกิจ วิชาปรัชญา สังคมศาสตร์ และหลักการทางวิทยาศาสตร์ เพราะการสร้างคิดค้นโครงการใดปรับเปลี่ยนโครงสร้างในสาธารณะสุขแล้ว จะต้องมีความเห็นชอบและสนับสนุนโดยภาครัฐ โดยมหาวิทยาลัย Arizona State University ได้รับอันดับที่ 1 ในการเป็น Innovative School จาก U.S. News & World Report 4 ปีซ้อน เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ด้าน Sustainability ของเขาแข็งแรงขึ้นไปอีก

 


 

ด้วยแนวคิดที่ว่านี้ จึงทำให้มหาวิทยาลัยเป็น ASU school of sustainability:

“Global Sustainability – Solutions, engagement, education and research to enable better lives.

 


 

มหาวิทยาลัยแห่งแรกในสหรัฐอเมริกาที่มีจุดมุ่งหมายในการเสริมสร้างความมั่นคงให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมและโลก 🕊 คือ Arizona State University โดยได้รับความร่วมมือและการสนับสนุนจากหลายหน่วยงานทั้งเอกชนและภาครัฐ ตัวอย่างของผลงานวิจัยในหลักการของ Sustainability คือ

  • Harnessing CO2 to reduce the of biofuel
  • Making rice sustainable with solar-powered technology
  • Biodegradable plastics made from bacteria
  • Strategies for Arizona cities
  • Solution and mitigation strategies for extreme heat dangers
  • Lecture “We Are What We Eat: Teaching Slow Food Values in a Fast Food Culture”

 

นอกจากนั้น ความต้องการของบุคลากรในสายงาน Sustainability นั้นสูงมาก และบัณฑิตที่จบด้านนี้จาก Arizona State University ยังได้รับเข้าทำงานในสายอาชีพนี้ในจำนวนมาก 💚

  • บัณฑิตระดับปริญญาตรี ถึง 69% ได้เข้าทำงานในสายงานเกี่ยวกับความยั่งยืน
  • บัณฑิตระดับปริญญาโท ถึง 92% ได้เข้าทำงานในสายงานเกี่ยวกับความยั่งยืน
  • บัณฑิตระดับปริญญาเอก ถึง 100%ได้เข้าทำงานในสายงานเกี่ยวกับความยั่งยืน

 

Arizona State University มีสาขาวิชาเด่นที่เกี่ยวกับหลักการ Sustainability มากมาย หากน้อง ๆ คนไหนสนใจและอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อพี่ ๆ Hands On สาขาสีลม ได้เลยค่ะ หรือกรอกแบบฟอร์มออนไลน์ให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ คลิก

Go to top