×

ขออภัยในความไม่สะดวก ขณะนี้โทรศัพท์ที่ Hands On สาขาสีลม 02-635-5230 ไม่สามารถใช้งานได้ชั่วคราว เนื่องจากสัญญาณโทรศัพท์ขัดข้อง น้องๆ สามารถติดต่อเราผ่านทาง Line@: @handson ทางเราจะเร่งดำเนินการแก้ไข และแจ้งให้ทราบเมื่อสัญญาณโทรศัพท์กลับมาใช้ได้ตามปกติ

หลักสูตร STEM เรียนและทำงานต่อที่ U.S. ได้ถึง 3 ปี!

จากการร่วมมือของหลายสถาบันการศึกษาระดับสูง หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและอุตสาหกรรมการทำงาน ส่งผลต่อการวิจัยค้นคว้าเพื่อสร้างหลักสูตรการศึกษา โดยการบูรณาการศาสตร์ทั้ง 4 เข้าไว้ด้วยกัน 🧬 Science (วิทยาศาสตร์), 🖥 Technology (เทคโนโลยี), 🛠 Engineering (วิศวกรรม) และ 📐 Mathematics (คณิตศาสตร์) รวมเป็น หลักสูตร STEM ที่น้อง ๆ อาจได้เห็นผ่านตาจากหลายคอร์สเรียนของอเมริกา เพราะจุดตั้งต้นนี้ เริ่มมาจากสหรัฐอเมริกาหนึ่งในผู้นำด้านการศึกษาของโลก

 

STEM

 

ในยุคปัจจุบันเทคโนโลยีและนวัตกรรมในสังคมเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว มีการคิดสร้างสิ่งใหม่ขึ้นมาทุกวัน ทำให้อุตสาหกรรมต่าง ๆ และธุรกิจหลากหลายชนิดเกิดการพัฒนาและปรับระบบการทำงาน ความต้องการในบุคลากรใหม่ ๆ ที่จะเข้ามาร่วมงานจึงมากขึ้นทุกวัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสายงาน STEM ที่ต้องการจำนวนผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ที่มีทักษะทางด้านการคิดวิเคราะห์ทางหลักวิทยาศาสตร์ เข้าใจและปรับตัวทันเทคโนโลยีสมัยใหม่ได้โดยง่าย มีความรู้ความสามารถในโครงสร้างกลไกของวิศวะ อีกทั้งสามารถทำงานกับตัวเลข คิดคำนวณ สรุปวิเคราะห์ในเชิงคณิตศาสตร์ได้เป็นอย่างแม่นยำ ซึ่งเป็น 4 ศาสตร์สำคัญที่ต้องใช้ในการทำงาน การพัฒนาการเรียนของหลักสูตร STEM ที่สหรัฐอเมริกาจึงมีบทบาทสำคัญที่สร้างแรงขับเคลื่อน ผลิตบัณฑิตให้กับแวดวงของ STEM ได้พัฒนาได้ก้าวไกล

 

หลักสูตรที่ออกแบบขึ้นมาเพื่อให้การศึกษา STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics Education) เป็นสัดส่วนสำคัญที่ปรับเปลี่ยนระบบการศึกษาของโลก สหรัฐอเมริกามีมาตรการส่งงบประมาณจำนวนมากสนับสนุนโครงการวิจัยพัฒนานี้ จนกระทั่งสาขาวิชานี้ได้สร้างบุคลากรออกสู่ตลาดการทำงานที่สำคัญมากมาย ลองดูคอร์สที่ถูกบูรณาการด้วยศาสตร์ของ STEM แล้วตามลิสต์ดังนี้

 • Aerospace engineering
 • Astronomy
 • Biochemistry
 • Biology
 • Chemical engineering
 • Chemistry
 • Civil engineering
 • Computer science
 • Electrical engineering
 • Mathematics
 • Mechanical engineering
 • Physics
 • Psychology
 • Statistics

 

นอกจากนั้นความดีงามของ หลักสูตร STEM ในมหาวิทยาลัยที่สหรัฐฯ อีกอย่างนั้นคือ โอกาสในการทำงานหลังจากจบการศึกษาจากคอร์สเรียน นักศึกษาสามารถทำงานต่อเกี่ยวกับสายงาน STEM ได้ที่สหรัฐอเมริกาถึง 3 ปี แบบได้เงินเดือนแน่นอน โดยที่เราก็ต้องตรวจสอบเองให้แน่ใจด้วยว่าคณะที่กำลังจะไปเรียนต่อระบุว่าจัดอยู่ในโปรแกรม OPT หรือ Optional Practical Training และมีการยื่นเรื่อง STEM OPT เพื่อที่จะสามารถทำงานต่อได้กับสถานฑูตของสหรัฐฯ ด้วย

 

เพราะฉะนั้น เตรียมตัวให้รู้ครบทุกเรื่องและเข้าใจทันการณ์ก่อนไปเรียนต่อ เป็นการเตรียมพร้อมที่ดีที่สุด แต่ถ้ามีอีกช่องทางที่ช่วยให้การไปเรียนต่อสหรัฐอเมริกานั้นสะดวกขึ้น ครบถ้วนทุกขั้นตอน เข้าใจทุกกระบวนการการเรียนต่อ ก็ติดต่อพี่ ๆ Hands On Education Consultants ผู้เชี่ยวชาญด้านการเรียนต่อสหรัฐฯ พร้อมให้บริการทุกขั้นตอนฟรี คลิก

Go to top