ประเทศอเมริกาขึ้นชื่อว่ามีคุณภาพของหลักสูตรการศึกษาที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลจากทั่วโลก ในทุกการจัดอันดับมหาวิทยาลัยของโลกจึงมีสถาบันจากสหรัฐอเมริกาติดอยู่ในอันดับ Top 10 อยู่เสมอ อเมริกาจึงเป็นจุดหมายปลายทางในการไปเรียนต่อที่ได้รับความนิยมจากนักศึกษาต่างชาติเป็นอย่างมากเพราะระบบการศึกษาที่คุณภาพสูง และหลักสูตรอันหลากหลายให้นักศึกษาได้เลือกเรียนตั้งแต่ปริญญาตรี ถึงปริญญาโท แต่จะมีคณะไหนที่ได้รับความนิยมสุดๆ วันนี้ทาง Hands On ก็ได้คัด 3 สาขา ที่นักศึกษาเรียนต่อสหรัฐอเมริกาไปเรียนรวมกันแล้วเกินหลักแสนคนต่อสาขาเลยค่ะ

 

  1. วิศวกรรมศาสตร์ (Engineering)

engineering usa

คณะที่ได้รับความนิยมสูงสุดจากน้องนักศึกษาที่ไปเรียนต่อสหรัฐอเมริกา คือวิศวกรรมศาสตร์ค่ะ ด้วยหลักสูตรการศึกษาและอุปกรณ์เทคโนโลยีของสหรัฐอเมริกา ผนวกกับบรรยากาศการเรียนการสอนที่เข้มข้นในการฝึกภาคปฏิบัติ จะทำให้น้องนักศึกษาได้รับทั้งความรู้และประสบการณ์จากการฝึกปรือไม่น้อยเลยล่ะค่ะ สายงานวิศวะเป็นวิชาชีพที่จำเป็นต้องทำร่วมกับอุปกรณ์เครื่องกลและอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเครื่องมือเหล่านี้จะถูกพัฒนาไปหรือเกิดเป็นนวัตกรรมใหม่อยู่เสมอ นักศึกษาจึงจำเป็นต้องเรียนรู้ถึงพัฒนาการของเทคโนโลยีเหล่านั้นด้วย รวมทั้งการจัดให้นักศึกษาได้ทำงานร่วมกันแบบทีมวิศวกรมืออาชีพ มีอะไรที่ต้องเรียนรู้และฝึกกันตลอดปีการศึกษาแน่นอนค่ะ สาขาวิชาที่นักศึกษาตัดสินใจเลือกเรียนต่อกันเยอะตั้งแต่ระดับปริญญาตรี ก็จะมีดังนี้ค่ะ

  • วิศวกรรมโยธา
  • วิศวกรรมเครื่องกล
  • วิศวกรรมเคมี
  • วิศวกรรมไฟฟ้า

 

  1. ธุรกิจและการจัดการ (Business and Management)

business usa

รองลงมาก็ต้องคณะนี้เลยค่ะ คณะธุรกิจและการจัดการที่นักศึกษาสามารถเลือกเรียนต่อยอดไปยังปริญญาโทได้ เป็นสาขาวิชาที่ได้รับความนิยมมาก ส่วนหนึ่งก็มาจากการที่ยุคนี้เป็น ยุคโลกาภิวัตน์ แนวโน้มของเศรษฐกิจขึ้นอยู่กับการเชื่อมต่อระหว่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจ การสื่อสาร การเดินทาง เทคโนโลยีต่างๆ และด้านอื่นๆ มีความเป็นสากลมากขึ้น การศึกษาในสาขาวิชานี้นับวันยิ่งได้รับความสนใจและมีการปรับหลักสูตรให้สอดคล้องกับยุคสมัย ซึ่งรวมไปถึงหลักสูตรการสอนเหล่านี้ก็ถูกพัฒนาเพื่อรองรับกับความเป็นไปอยู่เสมอ สาขาวิชาที่จัดอยู่ในหมวดคณะนี้ก็จะมี การเงิน (Finance), การวิเคราะห์ธุรกิจ (Business Analytics), การบริหารและการจัดการห่วงโซ่อุปทาน (Operations and Supply Chain Management), การบัญชี (Accounting), ธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ (International Relations), การตลาด (Marketing), การบริหารและการจัดการ (Administration and Management) ฯลฯ

 

  1. วิทยาการคอมพิวเตอร์ (Computer Science)

computer science usa

สาขาที่ได้รับความสนใจไม่แพ้กันกับสองอันดับข้างต้น ก็คือคณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ เนื่องจากที่สหรัฐอเมริกาเองได้ชื่อว่าเป็นผู้บุกเบิกแนวคิดใหม่ๆ แอพพลิเคชั่นและฟังก์ชั่นใหม่ๆที่ล้ำหน้า หลักสูตรการสอน เครื่องมือและเทคโนโลยีจะเตรียมพร้อมให้นักศึกษาได้เข้าสู่โลกดิจิตอล การได้เรียนรู้จากประเทศแม่แบบของ Computer Science จะสร้างเสริมความมั่นใจ ความรู้ และประสบการณ์ให้นักศึกษาก้าวเข้าสู่โลกของเทคโนโลยีการสื่อสาร ตัวอย่างของสาขาวิชาของคณะนี้ คือ วิศวกรรมซอฟต์แวร์ การเขียนโปรแกรม เทคโนโลยีสารทนเทศ ฯลฯ ในปัจจุบันนี้ ที่โลกดิจิตอลกำลังมีผลอย่างต่อเนื่องในสังคมและคาดว่าจะสามารถส่งผลได้มากยิ่งขึ้นในชีวิตประจำวัน การเรียนรู้ในศาสตร์นี้จะพาให้นักศึกษาได้เข้าใจกระแสความเป็นไปของเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่กำลังเกิดขึ้นหรือกำลังพัฒนา และอาจต่อยอดไอเดียใหม่ๆต่อไปได้อีก

 

สนใจเรียนต่อสหรัฐอเมริกาในสาขาดังกล่าวข้างต้น สอบถามข้อมูลและขอคำปรึกษาได้ที่ Hands On หรือ กรอกแบบฟอร์มออนไลน์เพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ ที่นี่

 

Go to top