ทุนการศึกษา จาก University of Arizona

ทุนการศึกษาจาก University of Arizona ประจำปี 2019

University of Arizona มอบทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่มีผลการศึกษาดี ซึ่งมหาวิทยาลัยมอบทุนจำนวน $4,000 – $35,000 ต่อปีการศึกษา สำหรับนักศึกษาปีหนึ่ง หรือ  $5,000 ต่อปีสำหรับนักศึกษาที่ Transfer

ทุนการศึกษามีจำนวนจำกัดและสำหรับนักศึกษาที่สมัครในรอบ Fall 2019

 

1) International Freshmen Scholarship Awards 

 • ผู้สมัครที่มีคะแนน IELTS 6.5 ขึ้นไป หรือ TOEFL 79 ขึ้นไป
 • มีผล GPA ดี ได้รับทุนศึกษาสูงสุด $10,000
TOEFL 79 OR ABOVE
IELTS 6.5 OR ABOVE
PTE ACADEMIC 53 OR ABOVE
4.00+ GPA $10,000
3.75-3.99 GPA $8,000
3.5-3.749 GPA $6,000
3.25-3.49 GPA $4,000

สำหรับผู้สมัครที่มีคะแนน SAT หรือ ACT

ACT 32-36 30-31 28-29 26-27
SAT 1420-1600 1360-1410 1300-1350 1230-1290
TOEFL 79 OR ABOVE 79 OR ABOVE 79 OR ABOVE 79 OR ABOVE
IELTS 6.5 OR ABOVE 6.5 OR ABOVE 6.5 OR ABOVE 6.5 OR ABOVE
PTE ACADEMIC 53 OR ABOVE 53 OR ABOVE 53 OR ABOVE 53 OR ABOVE
4.00+ GPA $35,000 $30,000 $20,000 $18,000
3.75-3.99 GPA $30,000 $25,000 $18,000 $15,000
3.5-3.749 GPA $20,000 $18,000 $16,000 $14,000
3.25-3.49 GPA $18,000 $16,000 $15,000 $14,000
3.0-3.249 GPA $15,000 $14,000 $13,000 $12,000

หมายเหตุ: กรณีผู้สมัครเรียนระดับปริญญาตรี จะต้องมีผล ACT หรือ SAT test และ มีผลสอบทางด้านภาษาอังกฤษ รวมถึง GPA
ตัวอย่างอย่างเช่น นักศึกษามีคะแนน SAT 1330, IELTS 6.5 และ GPA 3.5 จะมีสิทธิ์ได้รับทุนจำนวน $16,000 ต่อปี

 

2) International Transfer Scholarship Awards

ทุนการศึกษาจำนวน $5,000 สำหรับนักศึกษาที่มีผลการเรียนดี GPA 3.50-4.00 (minimum 36 college transferrable units, maximum 80 college transferrable units)

เกณฑ์การรับสมัคร

 1. ทุนการศึกษานี้สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีเท่านั้น
 2. ผู้ได้รับทุนจะต้องมีคุณสมบัติตามที่กำหนดข้างต้น
 3. ผู้สมัครรับทุนจะต้องส่งใบสมัครภายในวันที่ 1 เมษายน 2562 (รอบ Fall 2019)
 4. ผู้ที่ได้รับทุนจะต้องชำระค่าลงทะเบียนเรียนภายในวันที่ 1 พฤษภาคม 2562 และ สำหรับนักศึกษาที่ Transfer มาจะต้องชำระเงินภายในวันที่ 1 มิถุนายน 2562

Freshman Award Amounts and Coverage

 • $4,000 – $35,000; amounts for continuing students will remain the same as the initial offer. 
 • มอบทุนการศึกษาเป็นระยะเวลา 4 ปี (8 consecutive semesters) สำหรับนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี

Transfer Award Amounts and Coverage

 • $5,000; amounts for continuing students will remain the same as the initial offer. 
 • มอบทุนการศึกษาเป็นระยะเวลา 2 ปี (4 consecutive semesters) สำหรับนักศึกษา Transfer

วันปิดรับสมัครทุน

1 เมษายน : ส่งใบสมัครและเอกสารทั้งหมดภายในวันที่ 1 เมษายน 2562 หากมหาวิทยาลัยได้รับใบสมัครและเอกสารหลังจากวันที่ 1 เมษายน 2562 จะไม่ได้รับการพิจารณารับทุน
1 พฤษภาคม: นักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรีที่ได้รับทุนจะต้องชำระค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 1 พฤษถาคม 2562 เท่านั้น
1 มิถุนายน : นักศึกษาTransfer ที่ได้รับทุนจะต้องชำระค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 1 มิถุนายน 2562 เท่านั้น

การพิจารณารับทุน

 1. ผู้สมัครที่ได้รับทุนจะได้รับการติดต่อจากทางมหาวิทยาลัยทงบอีเมลและจดหมาย
 2. คำตัดสินของมหาวิทยาลับถือเป็นอันสิ้นสุด
 3. ทุนการศึกษาที่ได้รับนี้ จะต้องใช้ในภาคปีการศึกษาที่ทางมหาวิทยาลัยเสนอเท่านั้น 
 4. ทุนการศึกษานี้สำหรับผู้สมัครรอบ Fall 2019 เท่านั้น

 

ผู้ที่สนใจสมัครเรียนต่อ University of Arizona และ/หรือ ต้องการสมัครรับทุน สามารถติดต่อ Hands On สาขาสีลม เพื่อขอข้อมูลและคำปรึกษาได้ โทร.02-635-5230 หรือกรอกแบบฟอร์มออนไลน์เพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ ที่นี่

เราเป็นตัวแทน University of Arizona อย่างเป็นทางการประจำประเทศไทย และบริการของเราไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

Go to top