Engineering School

อยากไปเรียนต่อสาขาวิชาวิศวกรรมทั้งที เลือกมหาวิทยาลัยที่เขามีชื่อเสียงและน่าเชื่อถือก็เป็นสิ่งสำคัญ แต่ถ้าให้ชัวร์ต้องทำความรู้จักหลาย ๆ ที่ก่อนจะตัดสินใจถึงจะดีที่สุด วันนี้พี่ ๆ Hands On ขอชวนน้อง ๆ มาดูมหาวิทยาลัยที่เปิดสอนสายวิชานี้และยังติดอันดับใน TOP 50 ของ Engineering School ที่ได้รับการยอมรับเรื่องคุณภาพการสอนในสหรัฐอเมริกามาแล้ว มาดูกัน!

 

Arizona State University – Ranked 44th

Engineering School

วิทยาเขต Tempe, รัฐ Arizona

Ira A. Fulton Schools of Engineering คือวิทยาลัยของสาขาวิชาวิศวกรรมศาตร์ของมหาวิทยาลัยชื่อดัง Arizona State University ซึ่งมีขนาดใหญ่ที่สุดในสหรัฐอเมริกาด้วยจำนวนนักศึกษาวิศวะมากกว่า 22,400 คน มีสาขาวิชาสำหรับนักศึกษาปริญญาตรี 25 สาขา และอีกกว่า 44 สาขาสำหรับปริญญาโท ด้วยแนวทางความคิดว่า Engineering ไม่ได้เป็นเพียงแค่ศาสตร์ความรู้แขนงหนึ่ง แต่คือทัศนคติและวิสัยทัศน์ในการมองยุคสมัยที่เป็นไปในโลก ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของการมองเห็นปัจจัยที่เป็นปัญหา เพื่อการค้นคว้าหาไอเดียออกแบบนวัตกรรมมาเป็น Solution และมองภาพรวมของผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นได้

สาขาวิศวกรรมศาสตร์ของ ASU เลยมุ่งสอนนักศึกษาในด้านการ วิจัยค้นคว้าประเด็นต่าง ๆ คิดออกแบบนวัตกรรม การคิดและการจัดการในฐานะผู้ลงทุน และผลกระทบที่เกิดกับสังคม ซึ่งเป็นกระบวนการที่นักศึกษาจะได้สั่งสมประสบการณ์ความนึกคิดเพื่อลงมือปฏิบัติได้ดียิ่งขึ้น

Ira A. Fulton Schools of Engineering มี 6 วิทยาลัยย่อยดังนี้ School of Biological and Health Systems Engineering | School of Computing, Informatics, and Decision Systems Engineering | The Polytechnic School | School of Electrical, Computer and Energy Engineering | School for Engineering of Matter, Transport and Energy | School of Sustainable Engineering and the Built Environment

 

สาขาน่าเรียนจาก Ira A. Fulton Schools of Engineering:

 

สนใจเรียนต่อ Arizona State University สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Hands On สาขาสีลม คลิก

 

Northeastern University – Ranked 34th

Engineering School

วิทยาเขต Boston, รัฐ Massachusetts

College of Engineering ของมหาวิทยาลัย Northeastern ต้องการส่งต่อความรู้และแนวคิดการศึกษาค้นคว้าวิจัยให้นักศึกษาได้สืบทอด และมีแรงขับเคลื่อนในการสร้างนวัตกรรมหรือไอเดียใหม่ผสมผสานกับศาสตร์อื่น เพื่อสร้างกลไกที่สามารถพัฒนาระบบอุตสาหกรรมได้ หลักสูตรการสอนของที่นี่จะให้นักศึกษามองวิศวะกรรมด้วยวิสัยทัศน์ของ Leadership พร้อมคำนึงถึงหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องอย่าง ธุรกิจต่าง ๆ การใช้ชีวิตประจำวันของคนในสังคม และมององค์ประกอบของตลาดโลกด้วย

College of Engineering:

 

สนใจเรียนต่อ Northeastern University สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Hands On สาขาสีลม คลิก

 

University of Washington – Ranked 27th

Engineering School

วิทยาเขต Seattle, รัฐ Washington

วิศวกรรมศาสตร์ของ University of Washington มีจุดมุ่งหมายเพื่อการมอบประสบการณ์การเรียนที่ดี เพื่อเป็นแรงผลักดันให้นักศึกษาพร้อมเข้าสู่แวดวงของสายงานวิศวะ หลักสูตรของที่นี่จะพัฒนาบัณฑิตให้มีความคิดล้ำหน้า เป็นผู้นำไปสู่อนาคต ข้ามขีดจำกัดของตัวเอง แก้ปัญหาและวางแผนโครงสร้างเป็น ที่นี่ให้ความรู้ไปพร้อม ๆ กับผลักดันการพัฒนานวัตกรรมที่จะช่วยให้ระบบการทำงานของ Engineering แต่ละหน่วยได้คุณภาพและประสิทธิผลที่ดียิ่งขึ้น ซึ่งเป็นตัวแปรสำคัญสำหรับการพัฒนาฐานเศรษฐกิจให้มั่นคงในสังคมโลก

College of Engineering:

 

สนใจเรียนต่อ University of Washington สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Hands On สาขาสีลม คลิก

 

Purdue University, Forte Wayne – Ranked 8th

Engineering School

วิทยาเขต West Lafayette, รัฐIndiana

สาขา The College of Engineering, Technology, & Computer Science (ETCS) ของมหาวิทยาลัย Purdue มีทั้งหลักสูตรปริญญาตรีและปริญญาโท โดยการสอนของที่นี่จะจำกัดจำนวนคนต่อห้องเรียน เพื่อการสอนที่เข้าถึงนักศึกษาทุกคนได้อย่างดี ทางมหาวิทยาลัยพร้อมติวเข้มความรู้รอบด้านวิศวกรรมศาสตร์ ไม่ว่าจะเป็นด้านเทคโนโลยี นวัตกรรมการวิจัยต่าง ๆ การมีส่วนร่วมและสร้างประโยชน์ให้กับชุมชน การพัฒนาส่งเสริมเศรษฐกิจและสังคม และศาสตร์ความรู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อส่งออกบัณฑิตที่ประยุกต์แนวคิดได้อย่างรอบรู้และมีคุณภาพสู่การทำงาน

College of Engineering:

 

น้อง ๆ ที่สนใจไปเรียนต่อในวิศวกรรมศาสตร์พอจะเห็นแนวการเรียนของ Engineering School ของมหาวิทยาลัยทั้ง 4 ที่ติดอันดับ TOP 50 จาก U.S. News & World Report แล้วนะคะ หากใครสนใจไปเรียนต่อด้านนี้แล้วอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมของมหาวิทยาลัยข้างต้น ก็ติดต่อสอบถามพี่ ๆ Hands On สาขาสีลม เข้ามาได้เลยนะคะ หรือกรอกแบบฟอร์มออนไลน์ให้พี่ ๆ ติดต่อกลับไปก็ได้เช่นกันค่ะ คลิก

 

 

Go to top