Kanchalika (Thian)

Kanchalika (Thian)

  • มหาวิทยาลัย : UCLA Extension Program
  • หลักสูตร : Academic Intensive English Program (AIEP)
  • ปีที่เข้าเรียน : 2018

1. สาเหตุที่เลือกเรียนที่สหรัฐอเมริกา

เลือกเรียนประเทศอเมริกา เพราะชอบบรรยากาศเมืองและไลฟสไตล์

 

2. เหตุผลที่ตัดสินใจเลือกเรียนที่มหาวิทยาลัยแห่งนี้

เลือกเรียน UCLA Extension เพราะมีชื่อเสียง

 

3. ฝากถึงเพื่อนๆ หรือน้องๆ ที่สนใจไปเรียนต่อว่าควรเตรียมพร้อมอะไรบ้าง

ศึกษาข้อมูลให้พร้อม ปรึกษาคนรู้จักเกี่ยวกับสภาพสังคมของเมืองที่จะอยู่ว่าตอบโจทย์กับการไปเรียนของเราหรือไม่

 

4. มีความคิดเห็นต่อบริการของ Hands On และพี่ที่ดูแลอย่างไรบ้าง

พี่อ๊อฟ Hands On สาขาสีลม ดูแลดี น่ารัก สุภาพ ใส่ใจทุกคำถาม และให้คำเสนอแนะอย่างจริงใจ

 

สนใจเรียนต่อ UCLA Extension หรือที่สหรัฐอเมริกา สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับเจ้าหน้าที่ Hands On หรือกรอกแบบฟอร์มออนไลน์ที่นี่ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับได้เลยค่ะ

Go to top