×

ขออภัยในความไม่สะดวก ขณะนี้โทรศัพท์ที่ Hands On สาขาสีลม 02-635-5230 ไม่สามารถใช้งานได้ชั่วคราว เนื่องจากสัญญาณโทรศัพท์ขัดข้อง น้องๆ สามารถติดต่อเราผ่านทาง Line@: @handson ทางเราจะเร่งดำเนินการแก้ไข และแจ้งให้ทราบเมื่อสัญญาณโทรศัพท์กลับมาใช้ได้ตามปกติ

Veeraya (Namtan)

Veeraya (Namtan)

 • มหาวิทยาลัย : University of Southern California
 • หลักสูตร : Pre Master in MS Data Informatics
 • ปีที่เข้าเรียน : 2018
Sudarat (Fern)

Sudarat (Fern)

 • มหาวิทยาลัย : University of South Florida
 • หลักสูตร : Academic English + Graduate pathway Management program
 • ปีที่เข้าเรียน : 2019
Teerit (Earth)

Teerit (Earth)

 • มหาวิทยาลัย : University of Arizona
 • หลักสูตร : Intensive English Program (IEP) at CESL
 • ปีที่เข้าเรียน : 2019
Sarita (Earth)

Sarita (Earth)

 • มหาวิทยาลัย : University of Central Florida
 • หลักสูตร : Master of Science in Industrial Engineering
 • ปีที่เข้าเรียน : 2019
Tansika (Praew)

Tansika (Praew)

 • มหาวิทยาลัย : University of Southern California
 • หลักสูตร : Pre Master in International Public Policy and Management-IPPAM (M.P.P.M.)
 • ปีที่เข้าเรียน : 2019
Kanchalika (Thian)

Kanchalika (Thian)

 • มหาวิทยาลัย : UCLA Extension Program
 • หลักสูตร : Academic Intensive English Program (AIEP)
 • ปีที่เข้าเรียน : 2018
Supong (Seawlong)

Supong (Seawlong)

 • มหาวิทยาลัย : Oregon State University
 • หลักสูตร : BS Animal Science
 • ปีที่เข้าเรียน : 2018
Suweena (Anny)

Suweena (Anny)

 • มหาวิทยาลัย : University of Illinois at Chicago
 • หลักสูตร : Admit - Intl Bridge Program to PhD in Nursing
 • ปีที่เข้าเรียน : 2018
Saranratch (Pom)

Saranratch (Pom)

 • มหาวิทยาลัย : University of Southern California
 • หลักสูตร : MS Computer Science in Data Science
 • ปีที่เข้าเรียน : 2018
Theerarat (Bank)

Theerarat (Bank)

 • มหาวิทยาลัย : Suffolk University
 • หลักสูตร : Graduate Pathways for MBA
 • ปีที่เข้าเรียน : 2018
Go to top