×

ขออภัยในความไม่สะดวก ขณะนี้โทรศัพท์ที่ Hands On สาขาสีลม 02-635-5230 ไม่สามารถใช้งานได้ชั่วคราว เนื่องจากสัญญาณโทรศัพท์ขัดข้อง น้องๆ สามารถติดต่อเราผ่านทาง Line@: @handson ทางเราจะเร่งดำเนินการแก้ไข และแจ้งให้ทราบเมื่อสัญญาณโทรศัพท์กลับมาใช้ได้ตามปกติ

Thanapon (Mic)

Thanapon (Mic)

 • มหาวิทยาลัย : University of Southern California
 • หลักสูตร : MSc Financial Engineering
 • ปีที่เข้าเรียน : 2018
Chalisa (Milk)

Chalisa (Milk)

 • มหาวิทยาลัย : Northeastern University
 • หลักสูตร : Global Pathway - MPS Digital Media in Social Media
 • ปีที่เข้าเรียน : 2018
Chanin (Art)

Chanin (Art)

 • มหาวิทยาลัย : University of Southern California
 • หลักสูตร : Master Preparation Program
 • ปีที่เข้าเรียน : 2018
Nipon (Pon)

Nipon (Pon)

 • มหาวิทยาลัย : University of Washington
 • หลักสูตร : Global Business Certificate Program
 • ปีที่เข้าเรียน : 2018
Kosin (Ko)

Kosin (Ko)

 • มหาวิทยาลัย : Colorado State University
 • หลักสูตร : Graduate Pathway in Master of Computer Information Systems
 • ปีที่เข้าเรียน : 2017
Palittha (Pye)

Palittha (Pye)

 • มหาวิทยาลัย : California State University, Northridge
 • หลักสูตร : MA Communication Studies
 • ปีที่เข้าเรียน : 2017
Saravis (Jo)

Saravis (Jo)

 • มหาวิทยาลัย : University of South Carolina
 • หลักสูตร : Master of Retailing
 • ปีที่เข้าเรียน : 2017
Nongnapas (Bee)

Nongnapas (Bee)

 • มหาวิทยาลัย : Adelphi University
 • หลักสูตร : Master’s Accelerator Program 2 (MAP 2)
 • ปีที่เข้าเรียน : 2017
Lalitpan (Yin)

Lalitpan (Yin)

 • มหาวิทยาลัย : University of Southern California
 • หลักสูตร : Master Preparation Program
 • ปีที่เข้าเรียน : 2017
Nanthanat (Diff)

Nanthanat (Diff)

 • มหาวิทยาลัย : Purdue University Fort Wayne
 • หลักสูตร : MS in Positive Organization Development & Change
 • ปีที่เข้าเรียน : 2017
Go to top