Panisara (Baivaan)

Panisara (Baivaan)

  • มหาวิทยาลัย : Northeastern University
  • หลักสูตร : MS Project Management
  • ปีที่เข้าเรียน : 2018
1. สาเหตุที่เลือกเรียนที่สหรัฐอเมริกา

การศึกษาปริญญาโทของทางอเมริกาเป็นระบบที่ตรงกับความต้องการของตน อีกทั้งเปิดโอกาสให้นักเรียนต่างชาติมีสิทธิเท่าเทียมกันในการร่วมทำกิจกรรม และโอกาสในการทำงานหลังจบการศึกษา

 

2. เหตุผลที่ตัดสินใจเลือกเรียนที่มหาวิทยาลัยแห่งนี้

Co-op program ของ Northeastern University และเครือข่ายจากช่องทางอื่นๆ ของมหาลัยที่เปิดโอกาสให้ International student ได้ฝึกงานในสาขาที่เกี่ยวข้องระหว่างเรียน และหลังจบการศึกษา

 

3. ฝากถึงเพื่อนๆ หรือน้องๆ ที่สนใจไปเรียนต่อว่าควรเตรียมพร้อมอะไรบ้าง

ลิสต์โปรแกรมที่ต้องการศึกษาต่อ ดูโอกาสของสาขาที่สนใจ ประกอบกับเมืองที่จะต้องไปศึกษาต่อว่าตรงกับไลฟ์สไตล์ที่ชอบหรือไม่

 

4. มีความคิดเห็นต่อบริการของ Hands On และพี่ที่ดูแลอย่างไรบ้าง

พี่อ๊อฟให้คำปรึกษาในเรื่องการเลือกยูสำรอง, ขั้นตอนการเตรียมเอกสาร และระยะเวลาในการดำเนินการได้เข้าใจง่าย เป็นระบบที่ชัดเจน

 

สนใจเรียนต่อ Northeastern University หรือที่สหรัฐอเมริกา สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับเจ้าหน้าที่ Hands On หรือกรอกแบบฟอร์มออนไลน์ ที่นี่ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับได้เลยค่ะ

Go to top