Washington State University (WSU) เป็นมหาวิทยาลัยรัฐบาลในรัฐวอชิงตัน ประเทศสหรัฐอเมริกาที่ผลิตผลงานวิจัยชั้นนำออกมาอย่างต่อเนื่อง ประกอบด้วย 5 วิทยาเขต ได้แก่

 1. Pullman – เป็นวิทยาเขตหลักที่ตั้งอยู่บนพื้นที่ 600 เอเคอร์ ณ เมืองพูลแมน ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ.1890 มีความเป็นชุมชนนักศึกษา (College town) สูงเนื่องจากแวดล้อมด้วยชุมชนที่มีบรรยากาศด้านวัฒนธรรมอเมริกาหลากหลายโดยมีมหาวิทยาลัยเป็นจุดศูนย์กลาง อีกทั้งยังเป็นศูนย์กลางของอุตสาหกรรมการฝึกงานด้านเทคโนโลยีที่สำคัญ เพราะมีบริษัทระดับโลกที่ตั้งอยู่ที่นี่คือ Microsoft และ Amazon
 2. Vancouver – ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำโคลัมเบียบนเนื้อที่ 351 เอเคอร์ เปิดสอนในระดับปริญญาตรี โท และเอกกว่า 40 สาขา
 3. Tri-Cities – ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำโคลัมเบียในเมืองริชแลนด์ เปิดสอนในระดับปริญญาตรี โท และเอก และโปรแกรมการศึกษาทางไกล มีหลักสูตรที่น่าสนใจ คือ ศาสตร์เกี่ยวกับการเพาะเลี้ยงองุ่นและไวน์ หลักสูตรการจัดการธุรกิจไวน์
 4. Everett – วิทยาเขตในเมืองเอเวอเรตต์นี้จะเน้นสภาพแวดล้อมแบบนักศึกษาและชุมชนเป็นศูนย์กลาง เปิดสอนในหลากหลายสาขา เช่น วิศวกรรมไฟฟ้า การบริหารจัดการธุรกิจ วิศวกรรมเครื่องกล เป็นต้น
 5. Spokane – มีเนื้อที่ 48 เอเคอร์โดยตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำที่มีทิวทัศน์อันสวยงาม ณ เมืองสโปแคน ซึ่งเป็นเมืองขนาดกลาง เป็นที่ตั้งของวิทยาลัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ การเรียนการสอนจึงเน้นไปที่สายวิทยาศาสตร์การแพทย์ เภสัชศาสตร์ การพยาบาลเป็นหลัก

 

จุดเด่นของมหาวิทยาลัย

Washington State University ให้ความสำคัญกับขนาดของชั้นเรียน มีอัตราส่วนนักศึกษาต่ออาจารย์ที่ 15:1 และเปิดสอนในหลักสูตรที่หลากหลาย จึงเป็นเสมือนประตูที่จะเปิดโลกแห่งการเรียนรู้และมอบประสบการณ์ให้กับนักศึกษา พร้อมกับพัฒนาศักยภาพของตนสู่โลกแห่งการทำงานแบบมืออาชีพด้วยความเอาใจใส่และการให้คำปรึกษาทางวิชาการแบบตัวต่อตัวจากอาจารย์ผู้มีความเชี่ยวชาญ รวมทั้ง โอกาสในการมีส่วนร่วมในงานวิจัยที่อาจเปลี่ยนแปลงโลกในเรื่องของสุขภาพ อาหาร พลังงาน การพัฒนาอย่างยั่งยืน เป็นต้น

หลักสูตรของ Washington State University เป็นหลักสูตรแบบบูรณาการที่จะสอดแทรกวัฒนธรรมแบบอเมริกันลงในเนื้อหาไม่ว่าจะเป็นการฟัง พูด อ่าน เขียน และไวยกรณ์ และด้วยความที่เป็นมหาวิทยาลัยที่มีความหลากหลายทางเชื้อชาติของนักศึกษา ผู้ที่เข้ามาเรียนที่นี่ยังจะได้มีโอกาสสื่อสารและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับเพื่อนต่างชาติ รวมถึง เรียนรู้สำเนียงภาษาอังกฤษที่แตกต่างกัน ทั้งนี้ ทางมหาวิทยาลัยได้จัดให้มีศูนย์ภาษา Intensive American Language Center (IALC) เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาต่างชาติได้ปรับพื้นฐานก่อนเข้าเรียนจริง และยังจัดให้มีศูนย์ช่วยเหลือและให้คำปรึกษาในด้านต่างๆ เช่น ศูนย์อาชีพ ศูนย์สุขภาพ หอสมุด เป็นต้น

นอกเหนือจากด้านการศึกษาและอาชีพแล้ว นักศึกษายังจะได้มีโอกาสในการสัมผัสวิถีชีวิตอเมริกันแบบดั้งเดิม เข้าร่วมสโมสรนักศึกษา สมาคมนักศึกษาชาย สมาคมนักศึกษาหญิงกว่า 400 คลับ และชมรมกีฬากว่า 26 ชมรม ทีมกีฬาของ WSU ยังที่เป็นส่วนหนึ่งใน NCAA Division I Pac-12 Conference รวมถึงยังมีโอกาสในการเข้าร่วมเทศกาลและคอนเสิร์ตที่แวะเวียนมาจัดอยู่บ่อยๆ และมหาวิทยาลัยยังรับการจัดอันดับให้เป็นสถาบันการศึกษาที่ได้ชื่อว่าปลอดภัยมากที่สุดในสหรัฐอเมริกาอีกด้วย

Washington State University ยังเป็นหนึ่งใน 18 มหาวิทยาลัยชั้นนำระดับชาติที่มีนโยบายให้การสนับสนุนนักศึกษาที่มีความหลากหลายทางเพศ หรือ LGBT (Campus Pride Index, 2017)

 

รายชื่อหลักสูตรที่มีชื่อเสียง

Washington State University เปิดสอนในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท ประกอบด้วย 11 วิทยาลัย ได้แก่ เกษตรศาสตร์ ทรัพยากรมนุษย์และธรรมชาติ ธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ วิศวกรรม วิศวกรรมและสถาปัตยกรรม วิทยาลัยเกียรตินิยม ศิลปะศาสตร์ การพยาบาล เภสัชศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสัตวแพทยศาสตร์ โดยมีวิชาให้เลือกเรียนตามความสนใจกว่า 230 หลักสูตร หลักสูตรที่มีชื่อเสียง ได้แก่

 • Chemical Engineering
 • Agricultural Sciences
 • Food Science
 • Veterinary Medicine
 • Mathematics

 

การจัดอันดับ

#1 Colleges with the Best Professors in Washington by Niche 2018

#87 Best Value Schools by U.S. News & World Report 2018

#35 Best Greek Life Colleges in America by Niche 2018

#115 America’s Best Value Colleges by Forbes 2018

#140 National Universities by U.S. News & World Report 2018

 

บุคคลที่มีชื่อเสียงจากมหาวิทยาลัยนี้

 • Paul Allen – นักธุรกิจ, ผู้ร่วมก่อตั้ง Microsoft
 • Edmund O. Schweitzer, III – วิศวกรไฟฟ้า, นักประดิษฐ์, ผู้ก่อตั้ง Schweitzer Engineering Laboratories (SEL)
 • Timothy Leary – นักจิตวิทยา
 • Irwin Rose – นักชีววิทยา, เจ้าของรางวัลโนเบลสาขาเคมีในปี พ.ศ.2547
 • Gary Larson – นักเขียนการ์ตูน

 

สนใจสอบถามข้อมูล Washington State University เพิ่มเติม ติดต่อเจ้าหน้าที่ Hands On ของเราได้ หรือ กรอกแบบฟอร์มออนไลน์ด้านข้าง (ด้านล่าง สำหรับมือถือ) เรายินดีให้คำปรึกษาฟรี

Go to top