Widener University

Widener University เป็นมหาวิทยาลัยเอกชนที่ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1821 ตั้งอยู่ ณ เมืองเชสเตอร์ รัฐเพนซิลเวเนีย ซึ่งห่างจากเมืองขนาดใหญ่ที่สุดเป็นอันดับ 5 ในสหรัฐอเมริกาอย่างฟิลาเดลเฟียเพียง 15-20 นาทีเท่านั้น เดิมมีชื่อว่า The Bullock School for Boys เป็นโรงเรียนเตรียมมัธยมศึกษาชายล้วน และกลายเป็นสถาบันการศึกษาทางทหารในไม่กี่สิบปีต่อมา จนกระทั่งในปี ค.ศ. 1972 ได้เปลี่ยนชื่อมาเป็น Widener University และกลายมาเป็นมหาวิทยาลัยที่ขึ้นชื่อในเรื่องการมีส่วนร่วมกับชุมชนท้องถิ่น นอกจากวิทยาเขตหลักที่มีเนื้อที่ 108 เอเคอร์แล้ว ยังประกอบด้วยอีก 3 วิทยาเขต ได้แก่

 1. Harrisburg Campus – ตั้งอยู่ในเมืองแฮร์ริสเบิร์ก ซึ่งเป็นเมืองหลวงของรัฐเพนซิลเวเนีย แวดล้อมไปด้วยความหลากหลายทางวัฒนธรรม อาชีพ และกิจกรรมนันทนาการ และยังเป็นที่ตั้งของ Widener’s Law & Government Institute ซึ่งก่อตั้งขึ้นเพื่อสนับสนุนการให้บริการทางกฎหมายในภาครัฐและผลประโยชน์สาธารณะ
 2. Delaware Campus – ตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือระหว่างวอชิงตันและนิวยอร์ก เป็นที่ตั้งของ Widener’s School of Law และ Widener’s Legal Education Institute
 3. Exton Campus – วิทยาเขตที่เพิ่งเปิดตัวในปี ค.ศ.2004 ตั้งอยู่ในเขตธุรกิจ ห่างจากวิทยาเขตหลักประมาณ 40 กม. และเป็นที่ตั้งของ Widener’s Osher Lifelong Learning Institute (OLLI) ซึ่งมีหลักสูตรการศึกษาอย่างต่อเนื่องสำหรับผู้ใหญ่ปลดเกษียณ

 

จุดเด่นของมหาวิทยาลัย

Widener University มีอัตราส่วนนักเรียนต่ออาจารย์เท่ากับ 13:1 และมีชั้นเรียนขนาดเล็กซึ่งมีนักศึกษาต่ำกว่า 20 คน/ห้อง ดังนั้น นักศึกษาจึงได้รับการดูแลและเอาใจใส่ และมีเวลาในการรับคำปรึกษาจากคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญอย่างเต็มที่ นอกจากความเป็นเลิศทางวิชาการแล้ว มหาวิทยาลัยยังมุ่งเน้นไปที่การฝึกฝนทักษะ การเก็บเกี่ยวประสบการณ์ และการเรียนการสอนแบบเป็นกลุ่มการเรียนรู้ ซึ่งจะช่วยวางรากฐานแห่งการเป็นผู้นำในอนาคตให้กับนักศึกษา

เนื่องจาก Widener University ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของรัฐเพนซิลเวเนีย จึงรายล้อมไปด้วยบรรยากาศของการขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจ ธุรกิจ เทคโนโลยี ประวัติศาสตร์ ศิลปะ และความบันเทิง

ที่ Widener University นอกจากจะมีเทศกาลแข่งขันกีฬาภายใน, Greek Week, เทศกาล Spring Carnival และงานคืนสู่เหย้าที่เป็นกิจกรรมยอดนิยมแล้ว นักศึกษายังสามารถเข้าร่วมคลับมากกว่า 100 คลับ สมาคมนักศึกษาชายและสมาคมนักศึกษาหญิงกว่า 10 สมาคม และผู้ที่หลงใหลในกีฬายังสามารถเข้าร่วมทีมกีฬาของมหาวิทยาลัยซึ่งมีลงแข่งขันใน NCAA Division III ได้อีกด้วย

 

รายชื่อหลักสูตรที่มีชื่อเสียง

Widener University เปิดสอนในหลักสูตรที่ครอบคลุมทุกสาขา ได้แก่ ศิลปศาสตร์, วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และคณิตศาสตร์, การบริหารธุรกิจ, วิศวกรรม, การจัดการการบริการ, กฎหมาย, การพยาบาล และศึกษาศาสตร์ เป็นต้น โดยหลักสูตรที่มีชื่อเสียง ได้แก่

 • Nursing
 • Engineering
 • Psychology
 • Business Administration and Management
 • Computer Information Systems

 

หาก ต้องการเข้าเรียนที่ Widener University สำหรับในระดับปริญญาตรีสามารถเข้าเรียน Undergraduate Pathway Program โดยได้ TOEFL iBT 36 หรือ IELTS 3.5 และได้ GPA 2.75 ขี้นไป  และในระดับปริญญาโทนักเรียนจะต้องมีเกรดเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 2.80, TOEFL 52 หรือ IELTS 4.5 สามารถสมัครเข้าเรียน Graduate Pathway Program ได้

หลักสูตรที่เปิดสอน

International First Year (IFY) สำหรับปริญญาตรี

หลักสูตรการศึกษานี้เตรียมนักเรียนที่จะเข้าศึกษาต่อให้ มหาวิทยาลัย ความหลากหลายของหลักสูตรระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยในสหรัฐ อเมริกา นักเรียนจะพัฒนาทักษะการศึกษาไม่ว่าจะเป็นภาษาอังกฤษและความรู้ใน เรื่องความ พร้อมสำหรับการศึกษาต่อมหาวิทยาลัย ในสาขาต่างๆ

 • Business เพื่อที่จะเข้าเรียนในหลากหลายสาขาทางด้านธุรกิจ
 • Engineering เพี่อที่จะเข้าเรียนในหลากหลายทางวิศวกรรมศาสตร์
 • Political Science/Pre-Law เพื่อที่จะเข้าเรียนต่อในหลากหลายสาขาด้านคอมพิวเตอร์

การรับสมัคร

–  จบมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยได้เกรดเฉลี่ย 2.75 ขึ้นไป

ระดับภาษาอังกฤษในการสมัคร IFY

–  TOEFL iBT 36 หรือ IELTS 3.5 ขึ้นไป

ระยะเวลาในการเรียน IFY:

–  4 เทอม สำหรับนักเรียนที่ได้ TOEFL iBT 36 หรือ IELTS 3.5 โดยเทอมแรกเป็นการเรียนภาษาอังกฤษ เชิงวิชาการเพื่อเตรียมความพร้อมด้านภาษาก่อน

–  3 เทอม สำหรับนักเรียนที่ได้ TOEFL iBT 52 หรือ IELTS 4.5 และ ได้ GPA 2.75 ขึ้นไป

–  2 เทอม สำหรับนักเรียนที่ได้ TOEFL iBT 68 หรือ IELTS 5.5 และ ได้ GPA 2.75 ขึ้นไป

หลังจากเรียนจบ IFY นี้แล้วก็เรียนปี 2 ของมหาวิทยาลัยต่อไป

ระบบการเรียน:  เป็น Semester มี 3 semesters/1 ปี  คือ Fall, Spring และ Summer

Pre-Master’s Program สำหรับปริญญาโท

หลักสูตรการศึกษานี้เตรียมความพร้อมให้นักเรียนที่จะเข้าศึกษาต่อในระดับ ปริญญาโทมหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกา นักเรียนจะได้พัฒนาทักษะการศึกษาทั้ง ภาษาอังกฤษและความรู้ในเรื่องความพร้อมสำหรับการศึกษาในระดับปริญญาโทที่นัก เรียนเลือก เข้าเรียนหลักสูตรนี้นักเรียนจะได้รับประโยชน์จากการเรียนการสอนระดับโลกและ การเข้าถึงทรัพยากรของมหาวิทยาลัย

 • MBA เพื่อที่จะเข้าเรียนในหลากหลายสาขาทางด้านบริหารธุรกิจ
 • Engineering เพื่อที่จะเข้าเรียนในหลากหลายสาขาทางวิศวกรรมศาสตร์
 • Taxation and Financial Planning เพื่อที่จะเข้าเรียนทางด้านภาษีและการวางแผนทางการเงิน

 

การรับสมัคร

–  จบปริญญาตรี โดยได้เกรดเฉลี่ย 2.8 ขึ้นไป

ระดับภาษาอังกฤษในการสมัคร Pre-Master’s Program

–  TOEFL iBT 52 หรือ IELTS 4.5 ขึ้นไป

ระยะเวลาในการเรียน Pre-Master’s Program:

–  2 เทอม สำหรับนักเรียนที่ได้ TOEFL iBT 52 หรือ IELTS 4.5

–  1 เทอม สำหรับนักเรียนที่ได้ TOEFL iBT 68 หรือ IELTS 5.5

ระบบการเรียน:  เป็น Semester มี 3 semesters/1 ปี  คือ Fall, Spring และ Summer

หลังจากเรียนจบ Pre Master’s Program นี้แล้วก็เรียนปี 2 ของมหาวิทยาลัยต่อไป

 

การจัดอันดับ

#52 Colleges with the Best Academics in Pennsylvania by Niche 2018

#192 National Universities by U.S. News & World Report 2018

#282 Best Value Colleges in America by Niche 2018

 

บุคคลที่มีชื่อเสียงจากมหาวิทยาลัยนี้

 • Frank Wilcoxon – นักเคมี
 • Brent Staples – นักเขียนและนักเขียนบทประพันธ์ของ New York Times
 • Frederic E. Humphreys – หนึ่งในสามนักบินทหารที่ได้รับการฝึกอบรมจากพี่น้องตระกูลไรต์ ( Wright)
 • Jamarr Johnson – นักกีฬาบาสเก็ตบอล
 • Dan Yemin – นักร้องและนักดนตรี

 

สนใจเรียนต่อ Widener University ขอรับข้อมูลเพิ่มเติมและปรึกษาฟรีได้ที่ Hands On สาขาสีลม โทร.02-635-5230 หรือกรอกแบบฟอร์มด้านข้าง (ด้านล่าง – สำหรับมือถือ) เพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับค่ะ

Go to top